Cẩm nang Xét nghiệm y học

Cẩm nang Xét nghiệm y học:
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

1. Một số điểm chú ý trước khi thực hiện xét nghiệm. 2. Cách lấy mẫu xét nghiệm. 3. Chỉ định xét nghiệm hợp lý theo nhóm bệnh. 4. Giá trị bình thường của các xét nghiệm. 5. Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm. 6. Một số gợi ý về chẩn đoán lâm sàng. 7. Bảng quy đổi đơn vị quen dùng sang đơn vị SI. 8. Thời gian và nhiệt độ bảo quản các enzym.

Nội dung chi tiết Cẩm nang xét nghiệm y học xem trực tiếp và tải tại đây:

 • Một số điểm chú ý trước khi thực hiện xét nghiệm
 • Cách lấy mẫu xét nghiệm
 • Chỉ định xét nghiệm hợp lý theo nhóm bệnh
 • Giá trị bình thường của các xét nghiệm
 • Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm
 • Một số gợi ý về chẩn đoán lâm sàng
 • Bảng quy đổi đơn vị quen dùng sang đơn vị SI
 • Thời gian và nhiệt độ bảo quản các enzym
 • Một số điểm chú ý trước khi thực hiện xét nghiệm
 • Cách lấy mẫu xét nghiệm
 • Chỉ định xét nghiệm hợp lý theo nhóm bệnh
 • Giá trị bình thường của các xét nghiệm
 • Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm
 • Một số gợi ý về chẩn đoán lâm sàng
 • Bảng quy đổi đơn vị quen dùng sang đơn vị SI
 • Thời gian và nhiệt độ bảo quản các enzym