Bài giảng: Xét nghiệm chuẩn đoán giang mai

Bài giảng: Xét nghiệm chuẩn đoán giang mai
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

BSNT Vũ Nguyệt Minh. Xét nghiệm chẩn đoán: Trực tiếp T. pallidum trên tổn thương, Test huyết thanh không trực tiếp, Sinh học phân tử. Cách tiếp cận mới trong tình hình mắc giang mai thấp:

 1. Sàng lọc bằng test đặc hiệu (TPPA, EIA, Automated hoặc POC…)
 2. Khẳng định bằng test không đặc hiệu (RPR, VDRL…)
 3. Tất cả các bệnh nhân có test đặc hiệu dương tính cần được làm lại với test không đặc hiệu để chỉ định điều trị nếu cần

Nội dung chi tiết bài giảng xét nghiệm chuẩn đoán giang mai xem trực tiếp và tải tại đây:

 • Sàng lọc bằng test đặc hiệu (TPPA, EIA, Automated hoặc POC…)
 • Khẳng định bằng test không đặc hiệu (RPR, VDRL…)
 • Tất cả các bệnh nhân có test đặc hiệu dương tính cần được làm lại với test không đặc hiệu để chỉ định điều trị nếu cần
 • Sàng lọc bằng test đặc hiệu (TPPA, EIA, Automated hoặc POC…)
 • Khẳng định bằng test không đặc hiệu (RPR, VDRL…)
 • Tất cả các bệnh nhân có test đặc hiệu dương tính cần được làm lại với test không đặc hiệu để chỉ định điều trị nếu cần
 • Sàng lọc bằng test đặc hiệu (TPPA, EIA, Automated hoặc POC…)
 • Khẳng định bằng test không đặc hiệu (RPR, VDRL…)
 • Tất cả các bệnh nhân có test đặc hiệu dương tính cần được làm lại với test không đặc hiệu để chỉ định điều trị nếu cần
 • Sàng lọc bằng test đặc hiệu (TPPA, EIA, Automated hoặc POC…)
 • Khẳng định bằng test không đặc hiệu (RPR, VDRL…)
 • Tất cả các bệnh nhân có test đặc hiệu dương tính cần được làm lại với test không đặc hiệu để chỉ định điều trị nếu cần