Bài giảng: Những xét nghiệm cận lâm sàng thăm dò chức năng thận

Bài giảng: Những xét nghiệm cận lâm sàng thăm dò chức năng thận
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Những xét nghiệm thuộc loại này cũng có rất nhiều và có nhiều cách sắp xếp. Có cách sắp xếp theo phương pháp làm xét nghiệm. Ví dụ: các xét nghiệm cần lấy máu và các xét nghiệm không cần lấy máu. Có cách sắp xếp theo chức năng sinh lý của thận. Ví dụ: các xét nghiệm thăm dò bài tiết urê, các xét nghiệm thăm dò chức phận chuyển hoá nước và muối, v.v….

Dù sắp xếp theo cách nài thì qua các xét nghiệm đó chúng ta cũng cần phải biết tổn thương ở cầu thận, ống thận không, hay tổn thương ở cả hai. Cho nên trong bài này sẽ  sắp xếp các xét nghiệm thành 3 nhóm:

– Các xét nghiệm thăm dò chức năng toàn bộ.

– Các xét nghiệm thăm dò chức năng lọc của thận.

– Các xét nghiệm thăm dò chức năng  ngoại tiết (excretion) và tái hấp thu của ống thận

Nội dung chi tiết bài giảng Những xét nghiệm cận lâm sàng thăm dò chức năng thận xem trực tiếp và tải tại đây:

  • Các xét nghiệm thăm dò chức năng toàn bộ
  • Các xét nghiệm thăm dò chức năng lọc của thận
  • Các xét nghiệm thăm dò chức năng  ngoại tiết (excretion) và tái hấp thu của ống thận