Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau

Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Mục tiêu bài giảng bệnh phẩm tai, mắt, mũi, xoang: Hướng dẫn được lâm sàng hay thậm chí có thể thực hiện tốt bước lấy và chuyên chở mẫu nhờ biết được cách lấy và chuyên chở các mẫu bệnh phẩm tai mắt mũi xoang. Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình xét nghiệm vi sinh lâm sàng các mẫu bệnh phẩm lấy từ tai, mắt, mũi xoang để không bỏ sót các cơ hội phát hiện các tác nhân vi khuẩn gây bệnh. Sử dụng được phương tiện cần thiết và thích hợp nhất để thực hiện được xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm lấy từ tai mắt mũi xoang.

1. Bệnh phẩm Tai, Mắt, Mũi, Xoang

Nội dung chi tiết Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng bệnh phẩm Tai, Mắt, Mũi, Xoang xem trực tiếp và tải tại đây:

2. Cấy định lượng mẫu đàm

Nội dung chi tiết Cấy định lượng mẫu đàm xem trực tiếp và tải tại đây:

3. Cấy kỵ khí

Nội dung chi tiết Cấy kỵ khí xem trực tiếp và tải tại đây:

4. Dịch não tủy

Nội dung chi tiết Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng Dịch não tủy xem trực tiếp và tải tại đây:

5. Đàm, dịch hút đàm qua mũi, dịch hút rửa phế quản qua nội soi

Nội dung chi tiết Đàm, dịch hút đàm qua mũi, dịch hút rửa phế quản qua nội soi xem trực tiếp và tải tại đây:

6. Mẫu máu

Nội dung chi tiết Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng Mẫu máu xem trực tiếp và tải tại đây:

7. Các mẫu mủ và chất dịch

Nội dung chi tiết Mẫu mủ và chất dịch xem trực tiếp và tải tại đây:

8. Mẫu nước tiểu

Nội dung chi tiết Mẫu nước tiểu xem trực tiếp và tải tại đây:

9. Mẫu phân

Nội dung chi tiết Mẫu phân xem trực tiếp và tải tại đây:

10. Mẫu quệt hầu, họng

Nội dung chi tiết Mẫu quệt hầu, họng xem trực tiếp và tải tại đây:

11. Mẫu sinh dục

Nội dung chi tiết Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng Mẫu sinh dục xem trực tiếp và tải tại đây:

12. Đánh giá 1 thử nghiệm

Nội dung chi tiết Đánh giá 1 thử nghiệm xem trực tiếp và tải tại đây:

13. Kiểm tra vi sinh không khí

Nội dung chi tiết Kiểm tra vi sinh không khí xem trực tiếp và tải tại đây:

14. Thử nghiệm huyết thanh học

Nội dung chi tiết Thử nghiệm huyết thanh học xem trực tiếp và tải tại đây:

15. Thử nghiệm LAL phát hiện ENDOTOXIN

Nội dung chi tiết Thử nghiệm LAL phát hiện ENDOTOXIN xem trực tiếp và tải tại đây: