Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá – khử Hóa Học 10

Hướng dẫn giải Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá – khử Hóa Học 10 để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


I – NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH


II – VIẾT TƯỜNG TRÌNH

1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit

Tiến hành thí nghiệm: Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch \(H_2SO_4\) loãng.

Cho tiếp 1 viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng

Hiện tượng: Có bọt khí nổi lên

Giải thích: Vì Zn đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học nên có thể đẩy được H ra khỏi dung dịch axit của nó → có khí \(H_2\) thoát ra.

Phương trình phản ứng:

\(Zn + H_2SO_4 → ZnSO_4 + H_2\)

Vai trò: Trong phản ứng trên Zn là chất khử, H là chất oxi hóa.

2. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối

Tiến hành thí nghiệm: Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch \(CuSO_4\) loãng.

Cho vào ống nghiệm 1 đinh sắt đã làm sạch bề mặt.

Để yên 10 phút, quan sát hiện tượng.

Hiện tượng: Đinh sắt có 1 lớp màu đỏ bám vào, màu xanh của \(CuSO_4\) bị mất đi

Giải thích: Vì Fe đứng trước Cu trong dãy hoạt động hoá học nên có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối → lớp Cu màu đỏ bám vào đinh sắt.

Phương trình phản ứng:

\(Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu\)

Vai trò: Fe là chất khử, Cu là chất oxi hóa

3. Phản ứng oxi hóa – khử trong môi trường axit

Tiến hành thí nghiệm: Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch \(FeSO_4\), thêm vào ống 1 ml dung dịch \(H_2SO_4\) loãng.

Nhỏ từng giọt \(KMnO_4\) vào ống nghiệm, lắc nhẹ mỗi lần nhỏ \(KMnO_4\)

Hiện tượng: Màu thuốc tím nhạt dần → hết màu.

Giải thích: Vì trong môi trường axit \(FeSO_4\) là chất khử đã oxi hoá Mn từ \(Mn^{7+}\) xuống \(Mn^{2+}\)

Phương trình phản ứng:

\(10FeSO_4 + 2KMnO_4 + 8H_2SO_4 → 5Fe_2(SO_4)_3 \)\(+ 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O\)

Vai trò: Fe là chất khử, Mn là chất oxi hóa.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá – khử Hóa Học 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 10 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com