Bài 28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan Hóa Học 11 để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


I – NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro

– Tiến hành thí nghiệm:

+ Trộn đều 0,2 gam saccarozơ với 1-2 gam $CuO$ và cho vào ống nghiệm khô.

+ Thêm 1 gam $CuO$ để phủ kín hỗn hợp.

+ Nhồi một nhúm bông có rắc một ít bột $CuO$ lên phần trên của ống nghiệm.

+ Lắp ống nghiệm như Hình 4.1.

+ Đun hỗn hợp phản ứng.

– Hiện tượng:

+ Nung nóng hỗn hợp, bột \(CuSO_4\) khan từ màu trắng chuyển sang màu xanh.

+ Xuất hiện kết tủa trắng trong dung dịch \(Ca(OH)_2\).

+ Một phần hỗn hợp còn lại trong ống nghiệm chuyển màu đỏ.

– Giải thích: Khi đun nóng hỗn hợp, phản ứng hóa học xảy ra:

Chất hữu cơ + \(CuO → CO_2 + H_2O\)

+ Bột đồng sunfat (màu trắng) chuyển màu xanh do hơi nước vừa mới sinh đã kết hợp với \(CuSO_4\) khan tạo thành muối ngậm nước \(CuSO_4.5H_2O ⇒\) Xác nhận có $H$ (hiđro) có trong hợp chất cần nghiên cứu.

+ Khí \(CO_2\) tác dụng với \(Ca(OH)_2\) tạo thành kết tủa \(CaCO_3 ⇒\) Xác nhận có $C$ (cacbon) có trong hợp chất cần nghiên cứu..

+ Kết luận: Trong hợp chất hữu cơ có $C, H$.

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử một tính chất của metan

– Tiến hành thí nghiệm:

+ Trộn đều natri axetat với vôi tôi xút theo tỷ lệ khối lượng 1:2, cho 4 – 5 gam hỗn hợp vừa trộn vào ống nghiệm khô có nút và ống dẫn khí.

+ Lắp dụng cụ như Hình 5.2.

+ Đun nóng đáy ống nghiệm bằng đèn cồn.

+ Thay ống dẫn khí bằng ống vuốt nhọn rồi đốt khí thoát ra. Quan sát màu ngọn lửa.

+ Dẫn dòng khí lần lượt vào dung dịch \(Br_2\) hoặc dung dịch thuốc tím. Quan sát hiện tượng.

– Hiện tượng:

+ Đưa que diêm đang cháy tới đầu ống dẫn khí vuốt nhọn, \(CH_4\) được dẫn ra từ ống nghiệm bốc cháy với ngọn lửa xanh nhạt.

+ Đưa mặt đế sứ vào phía trên ngọn lửa, có các giọt nước đọng trên mặt sứ.

+ Đưa đầu ống dẫn khí sục vào các dung dịch \(KMnO_4\) và nước brom, không có hiện tượng mất màu.

– Giải thích:

+ Đốt \(CH_4\) cháy tạo ra \(CO_2\) và \(H_2O\), tỏa nhiều nhiệt, \(CH_4\) cháy với ngọn lửa màu xanh.

\(CH_4 + 2O_2 → CO_2 + H_2O\) (H = -890kJ)

+ \(CH_4\) không làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\) và nước brom, chứng tỏ không xảy ra phản ứng.


II – VIẾT TƯỜNG TRÌNH

Các em học sinh viết bản thu hoạch dựa vào nội dung thí nghiệm trên theo mẫu các thầy cô đã cho.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Bài 28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan Hóa Học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 11 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com