Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.


I – Tiến hành thí nghiệm

1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic

– Hiện tượng: Khi cho CuO vào axit axetic

+ Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

+ Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.

+ Ống 3: Sủi bọt khí.

+ Ống 4: chất rắn tan dần,dung dịch chuyển thành màu xanh lam

– Phương trình phản ứng:

+ Ống nghiệm 2:

\(Zn + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Zn + H_2\).

+ Ống nghiệm 3:

\(CaCO_3 + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O\).

+ Ống nghiệm 4:

\(CuO + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Cu + H_2O\).

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic

– Hiện tượng: Hỗn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.

– Phương trình phản ứng:

\(C_2H_5OH + CH_3COOH → CH_3COOC_2H_5 + H_2O\).


II – Viết bản tường trình

Các em viết bản tường trình dựa vào kết quả thí nghiệm trên.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn giải Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit sgk Hóa học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com