Bài 64 65 66 Tham quan thiên nhiên sgk Sinh học 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài Bài 64 65 66 Tham quan thiên nhiên, sách giáo khoa sinh học lớp 7. Nội dung bài bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.


I – Yêu cầu

– Tạo cơ hội cho học sinh tiếp xúc với thiên nhiên nói chung và thế giới động vật nói riêng.

– Rèn luyện cho học sinh ý thức tìm tòi, kĩ năng quan sát và sử dụng các dụng cụ để theo dõi hoạt động sống của động vật.

– Tập dượt cách nhận biết động vật và cách ghi chép ở ngoài trời.

– Nâng cao lòng yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thế giới động vật, đặc biệt động vật có ích.

II – Chuẩn bị

1. Địa điểm

Cần chọn địa điểm gần trường nhất, nhưng phải đa dạng về môi trường sống: vừa có vùng cây cối rậm rạp, vừa có ao, hồ giàu cây thủy sinh (hình 64.1)

Ở thành phố lớn có thể chọn công viên hay vườn thú nhưng cũng cần chọn nơi đa dạng về các môi trường sống như trên.

2. Trang bị

III – Nội dung

1. Quan sát thiên nhiên

2. Thu thập vật mẫu

IV – Thu hoạch

Trả lời câu hỏi trang 204 sgk Sinh học 7

∇ Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (✓) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

Bảng. Tên động vật, môi trường và vị trí phân loại

STT Tên động vật quan sát thấy Môi trường Vị trí phân loại động vật
Ở nước Ở ven bờ Ở đất Ở tán cây Động vật không xương sống (tên lớp hay ngành) Động vật có xương sống (tên lớp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

– Nhóm động vật nào gặp nhiều nhất, tại sao?

– Nhóm động vật nào gặp ít nhất, tại sao?

– Thiếu hẳn nhóm động vật nào, tại sao?

Trả lời:

Bảng. Tên động vật, môi trường và vị trí phân loại

STT Tên động vật quan sát thấy Môi trường Vị trí phân loại động vật
Ở nước Ở ven bờ Ở đất Ở tán cây Động vật không xương sống (tên lớp hay ngành) Động vật có xương sống (tên lớp)
1 Ve sầu ✓ (lớp Sâu bọ, ngành Chân khớp)
2 Chuồn chuồn ✓ (lớp Sâu bọ, ngành Chân khớp)
3 Ếch ✓ (Lưỡng cư)
4 Châu chấu ✓ (lớp Sâu bọ, ngành Chân khớp)
5 Bướm ✓ (lớp Sâu bọ, ngành Chân khớp)
6 Thằn lằn ✓ (Bò sát)
7 Sóc ✓ (Thú)
8 Thỏ ✓ (Thú)
9 Chim sâu ✓ (Chim)
10 Nhện nước ✓ (lớp Hình nhện, ngành Chân khớp)

– Tên động vật tìm thấy nhiều nhất : Ve sầu , châu chấu vì nơi thăm quan ở đồng cỏ , có một số cây lớn và đang thời điểm thăm quan là thời điểm phát triển của châu chấu và ve sầu (mùa hè)

– Tên động vật nhìn thấy ít nhất là ếch vì ếch thường xuyên hoạt động về ban đêm

– Thiếu hẳn nhóm động vật sống ở dưới nước như Lớp Cá xương….vì địa điểm thăm quan không có ao hồ.


Bài trước


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Sinh học 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com