Bài giảng: Cách lấy và bảo quản xét nghiệm

Bài giảng: Cách lấy và bảo quản xét nghiệm
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI. Phân biệt được các yêu cầu xét nghiệm. Cách lấy bệnh phẩm đúng quy định. Phân biệt được máu có chất chống đông và không có chất chống đông. Nắm được một số nguyên nhân làm sai lệch khi lấy mẫu xét nghiệm.

 • Cách lấy máu để làm xét nghiệm hoá sinh trong trường hợp không có chất chống đông và có chất chống đông.
 • Cách bảo quản bệnh phẩm để làm xét nghiệm.
 • Các điều kiện để lấy máu làm xét nghiệm và các yếu tố ảnh hưởng đết xét nghiệm.
 • Cách lấy nước tiểu 24h để làm xét nghiệm

Nội dung chi tiết bài giảng cách lấy và bảo quản xét nghiệm xem trực tiếp và tải tại đây:

 • Phân biệt được các yêu cầu xét nghiệm.
 • Cách lấy bệnh phẩm đúng quy định.
 • Phân biệt được máu có chất chống đông và không có chất chống đông.
 • Nắm được một số nguyên nhân làm sai lệch khi lấy mẫu xét nghiệm.
 • Cách lấy máu để làm xét nghiệm hoá sinh trong trường hợp không có chất chống đông và có chất chống đông.
 • Cách bảo quản bệnh phẩm để làm xét nghiệm.
 • Các điều kiện để lấy máu làm xét nghiệm và các yếu tố ảnh hưởng đết xét nghiệm.
 • Cách lấy nước tiểu 24h để làm xét nghiệm