Bài giảng: Đánh giá xét nghiệm đông cầm máu

Bài giảng: Đánh giá xét nghiệm đông cầm máu
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm đông máu: Thời gian gây ứ trệ: <60 sec, Kích thước kim lấy máu: 19-22 gauge, Nồng độ citrate: 105-109 mM (3,4 – 3,8%), Tỷ lệ chống đông: máu: 1:9, Số lượng tiểu cầu: <10*109/l, Lipid máu, tan máu, Nhiệt độ, lực ly tâm, Thời gian, nhiệt độ khi chờ làm XN.

Nội dung chi tiết bài giảng Đánh giá xét nghiệm đông cầm máu xem trực tiếp và tải tại đây:

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm đông máu:

 • Thời gian gây ứ trệ: <60 sec
 • Kích thước kim lấy máu: 19-22 gauge
 • Nồng độ citrate: 105-109 mM (3,4 – 3,8%)
 • Tỷ lệ chống đông : máu: 1:9
 • Số lượng tiểu cầu: <10*109/l
 • Lipid máu, tan máu
 • Nhiệt độ, lực ly tâm:
 • Thời gian, nhiệt độ khi chờ làm XN
 • Thời gian gây ứ trệ: <60 sec
 • Kích thước kim lấy máu: 19-22 gauge
 • Nồng độ citrate: 105-109 mM (3,4 – 3,8%)
 • Tỷ lệ chống đông : máu: 1:9
 • Số lượng tiểu cầu: <10*109/l
 • Lipid máu, tan máu
 • Nhiệt độ, lực ly tâm:
 • Thời gian, nhiệt độ khi chờ làm XN
 • Thời gian gây ứ trệ: <60 sec
 • Kích thước kim lấy máu: 19-22 gauge
 • Nồng độ citrate: 105-109 mM (3,4 – 3,8%)
 • Tỷ lệ chống đông : máu: 1:9
 • Số lượng tiểu cầu: <10*109/l