Bài giảng: Hormon và kháng Hormon – YHN

Bài giảng: Hormon và kháng Hormon – YHN
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Ths. Đậu Thùy Dương

ĐH Y Hà Nội – Bộ môn Dược lý

Mục tiêu:

  • Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị của hormon tuyến giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp.
  • Trình bày được các tác dụng được ứng dụng trong điều trị và áp dụng điều trị của corticoid.
  • Phân tích được tác dụng không mong muốn của corticoid, cách theo dõi và dự phòng.
  • Nêu được tác dụng và áp dụng điều trị, tác dụng không mong muốn của androgen và thuốc kháng androgen.
  • Nêu được tác dụng, áp dụng điều trị, tác dụng không mong muốn của estrogen và thuốc kháng estrogen.
  • Nêu được tác dụng, áp dụng điều trị, tác dụng không mong muốn của progesteron và thuốc kháng progesteron.
  • Trình bày được phân loại, cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của các thuốc chống thụ thai.

Hormon là:
 Là chất hóa học đặc hiệu
 Do một loại tế bào đặc hiệu tiết ra
 Tác động trên một receptor đặc hiệu.

Nội dung chi tiết Bài giảng: Hormon và kháng Hormon – ĐH Y Hà Nội xem trực tiếp và tải tại đây