Bài giảng: Kỹ thuật xét nghiệm cầm máu kỳ đầu

Bài giảng: Kỹ thuật xét nghiệm cầm máu kỳ đầu với các nội dung sau
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Nội dung: Dính tiểu cầu, Sức bền mao mạch, Thời gian máu chảy (TS), Đếm tiểu cầu, quan sát hình thái, độ tập trung; Co cục máu, Thời gian gây tắc nghẽn, Dính tiểu cầu, Sức bền mao mạch, Thời gian máu chảy (TS), Đếm tiểu cầu, quan sát hình thái, độ tập trung.

 • Co cục máu
 • Dính tiểu cầu
 • Sức bền mao mạch
 • Thời gian máu chảy (TS)
 • Đếm tiểu cầu, quan sát hình thái, độ tập trung
 • Co cục máu
 • Dính tiểu cầu
 • Sức bền mao mạch
 • Thời gian máu chảy (TS)
 • Đếm tiểu cầu, quan sát hình thái, độ tập trung
 • Co cục máu

1. Sức bền mao mạch

2. Thời gian máu chảy (TS)

 • Phương pháp Duke
 • Phương pháp Ivy

3. Đếm tiểu cầu, quan sát hình thái, độ tập trung

4. Co cục máu

5. Dính tiểu cầu

 • Phương pháp Borchgrevink (in vivo)
 • Phương pháp Salzman (in vitro)

6. Thời gian gây tắc nghẽn

Nội dung chi tiết bài giảng Kỹ thuật xét nghiệm cầm máu kỳ đầu xem trực tiếp và tải tại đây:

 • Sức bền mao mạch
 • Thời gian máu chảy (TS)
 • Đếm tiểu cầu, quan sát hình thái, độ tập trung
 • Co cục máu