Bài giảng: Thuốc điều chỉnh rối loạn Lipoprotein máu

Bài giảng: Thuốc điều chỉnh rối loạn Lipoprotein máu
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Lipoprotein = lipid + protein

Mục tiêu học tập:

 1. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng, TDKMM và áp dụng điều trị của các thuốc ảnh hưởng đến hấp thu và thải trừ lipid máu: chất tạo phức với acid mật, ezetimib
 2. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng, TDKMM, áp dụng điều trị của các thuốc ảnh hưởng đến sinh tổng hợp lipid: dẫn xuất của acid fibric, statin

Thuốc làm giảm hấp thu và tăng thải trừ lipid: Ezetimibe

Cơ chế tác dụng:

 • Tác dụng trực tiếp: Ức chế hoạt động của protein vận chuyển sterol trên thành ruột non
 • Tác dụng gián tiếp: Làm tăng số lượng và hoạt tính Ldlr ở màng tế bào

Dược động học:

 • Đường uống
 • Không tan trong nước, liên hợp với glucuronid tại ruột non và được vận chuyển về gan thông qua chu trình gan – ruột
 • Thải trừ chủ yếu qua phân
 • Thời gian bán thải: 22h
 • Resin tạo phức hợp với acid mật ức chế hấp thu

Tác dụng không mong muốn:

 • Rối loạn tiêu hóa
 • Đau đầu, mệt mỏi
 • Đau cơ
 • Hiếm: quá mẫn (ngứa, phù mạch, sốc phản vệ), viêm gan

Nội dung chi tiết Bài giảng Thuốc điều chỉnh rối loạn Lipoprotein máu xem trực tiếp và tải tại đây: