Bài giảng: Thuốc kháng sinh và kháng nấm – YHN

Bài giảng: Thuốc kháng sinh và kháng nấm – YHN

Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

TS. Phạm Thị Vân Anh

ĐH Y Hà Nội – Bộ môn Dược lý

Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

  • 1. Trình bày được định nghĩa kháng sinh, phân loại kháng sinh
  • 2. Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và phân loại của kháng sinh nhóm β lactam.
  • 3. Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và độc tính của kháng sinh nhóm aminoglycosid.
  • 4. Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị, độc tính và phân loại của kháng sinh nhóm quinolon.
  • 5. Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và độc tính của kháng sinh nhóm cloramphenicol, macrolid, tetracyclin, lincosamid, 5-nitro-imdazol và co-trimoxazol.
  • 6. Trình bày được những nguyên tắc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý.
  • 7. Phân tích được những nguyên nhân thất bại trong việc sử dụng kháng sinh và cách khắc phục
  • 7. Phân tích được những nguyên nhân thất bại trong việc sử dụng kháng sinh và cách khắc phục

Nội dung chi tiết Bài giảng: Thuốc kháng sinh và kháng nấm – ĐH Y Hà Nội xem trực tiếp và tải tại đây: