Bài giảng: Xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu có thực sự cần thiết trong hội chứng vành cấp

Bài giảng: Xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu có thực sự cần thiết trong hội chứng vành cấp
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Is Platelet Reactivity Testing in Acute Coronary Syndromes Really Relevant? Mark Y. Chan, MBBS, MHS, MRCP, FACC. National University Heart Centre, Singapore. Yong Loo-Lin School of Medicine Singapore

I have the following potential conflicts of interest to report:

Research contracts – Roche
Diagnostics, Eli Lilly
Consulting –Eli Lilly, Bayer
Healthcare, Astra-Zeneca

Nội dung chi tiết bài giảng Xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu có thực sự cần thiết trong hội chứng vành cấp xem trực tiếp và tải tại đây:

Is Platelet Reactivity Testing in Acute Coronary Syndromes Really Relevant?

Mark Y. Chan, MBBS, MHS, MRCP, FACC
National University Heart Centre, Singapore
Yong Loo-Lin School of Medicine Singapore

I have the following potential conflicts of interest to report:

Research contracts – Roche
Diagnostics, Eli Lilly
Consulting –Eli Lilly, Bayer
Healthcare, Astra-Zeneca

Is Platelet Reactivity Testing in Acute Coronary Syndromes Really Relevant?

Mark Y. Chan, MBBS, MHS, MRCP, FACC
National University Heart Centre, Singapore
Yong Loo-Lin School of Medicine Singapore

I have the following potential conflicts of interest to report:

Research contracts – Roche
Diagnostics, Eli Lilly
Consulting –Eli Lilly, Bayer
Healthcare, Astra-Zeneca

Is Platelet Reactivity Testing in Acute Coronary Syndromes Really Relevant?

I have the following potential conflicts of interest to report:

Research contracts – Roche
Diagnostics, Eli Lilly
Consulting –Eli Lilly, Bayer
Healthcare, Astra-Zeneca