Bài giảng: Xét nghiệm nhanh troponin ứng dụng trong bệnh lý mạch vành – YHN

Bài giảng: Xét nghiệm nhanh troponin ứng dụng trong bệnh lý mạch vành
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

TS. BS Nguyễn Ngọc Quang, Bộ môn Tim mạch – ĐH Y Hà Nội. Các dạng động mạch vành, Đặc điểm, tiến triển của mảng xơ vữa; Dấu ấn sinh học trong hội chứng vành cấp, Các dạng troponin (Tn), Động học troponin; Chuẩn đoán hội chứng vành cấp bằng troponin siêu nhậy.

Nội dung chi tiết bài giảng xét nghiệm nhanh troponin ứng dụng trong bệnh lý mạch vành xem trực tiếp và tải tại đây:

 • Các dạng động mạch vành
 • Đặc điểm, tiến triển của mảng xơ vữa
 • Dấu ấn sinh học trong hội chứng vành cấp
 • Các dạng troponin (Tn)
 • Động học troponin
 • Chuẩn đoán hội chứng vành cấp bằng troponin siêu nhậy
 • Các dạng động mạch vành
 • Đặc điểm, tiến triển của mảng xơ vữa
 • Dấu ấn sinh học trong hội chứng vành cấp
 • Các dạng troponin (Tn)
 • Động học troponin
 • Chuẩn đoán hội chứng vành cấp bằng troponin siêu nhậy
 • Các dạng động mạch vành
 • Đặc điểm, tiến triển của mảng xơ vữa
 • Dấu ấn sinh học trong hội chứng vành cấp
 • Các dạng troponin (Tn)
 • Động học troponin
 • Chuẩn đoán hội chứng vành cấp bằng troponin siêu nhậy
 • Các dạng động mạch vành
 • Đặc điểm, tiến triển của mảng xơ vữa
 • Dấu ấn sinh học trong hội chứng vành cấp
 • Các dạng troponin (Tn)
 • Động học troponin
 • Chuẩn đoán hội chứng vành cấp bằng troponin siêu nhậy