Cách đọc 44 chỉ số xét nghiệm hóa sinh

Cách đọc 44 chỉ số xét nghiệm hóa sinh
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Nội dung 44 chỉ số xét nghiệm hóa sinh: 1/ α- Amylase, 2/ Apo-AI, 3/ Apo-B100, 4/ Tỷ số Apo-B, 5/ Glucose, 6/ HbA1c, 7/ Insulin máu, 8/ Cholesterol, 9/ Triglycerid, 10/ HDL-C, 11/ LDL-C, 12/ Fructosamin, 13/ Ure, 14/ Creatinin, 15/ Protein toàn phần huyết thanh

 • 16/ Albumin
 • 17/ Natri
 • 18/ Kali
 • 19/ Clo
 • 20/ Calci
 • 21/ Calci ion hoá
 • 22/ Bilirubin
 • 23/ CRP
 • 24/ LDH
 • 25/ CK
 • 26/ CK-MB
 • 27/ ALT (GPT)
 • 28/ AST (GOT)
 • 29/ ChE
 • 30/ GGT (g-GT)
 • 31/ GLDH
 • 32/ IL-6 (Interleukine-6)
 • 33/ Lipase
 • 34/ Microalbumin niệu
 • 35/ β2-Microglobulin
 • 36/ Nghiệm pháp Coombs
 • 37/ ALP
 • 38/ Myoglobin
 • 39/ α-HBDH
 • 40/ TnI
 • 41/ TnT
 • 42/ NT-ProBNP
 • 43/ Peptid C
 • 44/ PCT (Procalcitonin)

Nội dung chi tiết Cách đọc 44 chỉ số xét nghiệm hóa sinh xem trực tiếp và tải tại đây:

 • 1/ α- Amylase
 • 2/ Apo-AI
 • 3/ Apo-B100
 • 4/ Tỷ số Apo-B
 • 5/ Glucose
 • 6/ HbA1c
 • 7/ Insulin máu
 • 8/ Cholesterol
 • 9/ Triglycerid
 • 10/ HDL-C
 • 11/ LDL-C
 • 12/ Fructosamin
 • 13/ Ure
 • 14/ Creatinin
 • 15/ Protein toàn phần huyết thanh
 • 16/ Albumin
 • 17/ Natri
 • 18/ Kali
 • 19/ Clo
 • 20/ Calci
 • 21/ Calci ion hoá
 • 22/ Bilirubin
 • 23/ CRP
 • 24/ LDH
 • 25/ CK
 • 26/ CK-MB
 • 27/ ALT (GPT)
 • 28/ AST (GOT)
 • 29/ ChE
 • 30/ GGT (g-GT)
 • 31/ GLDH
 • 32/ IL-6 (Interleukine-6)
 • 33/ Lipase
 • 34/ Microalbumin niệu
 • 35/ β2-Microglobulin
 • 36/ Nghiệm pháp Coombs
 • 37/ ALP
 • 38/ Myoglobin
 • 39/ α-HBDH
 • 40/ TnI
 • 41/ TnT
 • 42/ NT-ProBNP
 • 43/ Peptid C
 • 44/ PCT (Procalcitonin)