Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Ba Đình năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Ba Đình năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Ba Đình năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Ba Đình năm học 2017 – 2018
 1. Trường TH Thực Nghiệm: 7 lớp, 300 học sinh.
 2. Trường TH Thành Công A: 5 lớp, 214 học sinh.
 3. Trường TH Thành Công B: 7 lớp, 343 học sinh.
 4. Trường TH Kim Đồng: 9 lớp, 441 học sinh.
 5. Trường TH Ba Đình: 4 lớp, 180 học sinh.
 6. Trường TH Hoàng Hoa Thám: 5 lớp, 245 học sinh.
 7. Trường TH Hoàng Diệu: 6 lớp, 294 học sinh.
 8. Trường TH Ngọc Khánh: 7 lớp, 343 học sinh.
 9. Trường TH Việt Nam – Cu Ba: 5 lớp, 225 học sinh.
 10. Trường TH Việt Nam – Singapore: 1 lớp, 30 học sinh.
 11. Trường TH Đại Yên: 6 lớp, 264 học sinh.
 12. Trường TH Nghĩa Dũng: 4 lớp, 189 học sinh.
 13. Trường TH Ngọc Hà: 4 lớp, 176 học sinh.
 14. Trường TH Nguyễn Bá Ngọc: 2 lớp, 90 học sinh.
 15. Trường TH Nguyễn Tri Phương: 5 lớp, 240 học sinh.
 16. Trường TH Nguyễn Trung Trực: 5 lớp, 170 học sinh.
 17. Trường TH Phan Chu Trinh: 5 lớp, 225 học sinh.
 18. Trường TH Thủ Lệ: 4 lớp, 160 học sinh.
 19. Trường TH Vạn Phúc: 3 lớp, 144 học sinh.
 20. Trường TH Hà Nội: 2 lớp, 50 học sinh.
 21. Trường TH Thế Giới Trẻ Em: 2 lớp, 50 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Ba Đình