Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm năm học 2017 – 2018
 1. Trường TH Cổ Nhuế 2A: 7 lớp, 345 học sinh.
 2. Trường TH Cổ Nhuế 2B: 8 lớp, 384 học sinh.
 3. Trường TH Đông Ngạc A: 8 lớp, 350 học sinh.
 4. Trường TH Đông Ngạc B: 7 lớp, 315 học sinh.
 5. Trường TH Hồ Tùng Mậu: 10 lớp, 447 học sinh.
 6. Trường TH Liên Mạc: 7 lớp, 251 học sinh.
 7. Trường TH Minh Khai A: 7 lớp, 312 học sinh.
 8. Trường TH Minh Khai B: 10 lớp, 378 học sinh.
 9. Trường TH Phúc Diễn: 9 lớp, 442 học sinh.
 10. Trường TH Tây Tựu A:5 lớp, 187 học sinh.
 11. Trường TH Tây Tựu B: 5 lớp, 181học sinh.
 12. Trường TH Thượng Cát: 5 lớp, 197 học sinh.
 13. Trường TH Thụy Phương: 6 lớp, 208 học sinh.
 14. Trường TH Xuân Đỉnh: 20 lớp, 953 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Bắc Từ Liêm