Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Cầu Giấy năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Cầu Giấy năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Cầu Giấy năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Cầu Giấy năm học 2017 – 2018
 1. Trường TH Nghĩa Tân: 12 lớp, 588 học sinh.
 2. Trường TH Nghĩa Đô: 7 lớp, 343 học sinh.
 3. Trường TH Quan Hoa: 4 lớp, 196 học sinh.
 4. Trường TH Yên Hòa: 7 lớp, 280 học sinh.
 5. Trường TH Trung Hòa: 6 lớp, 294 học sinh.
 6. Trường TH Mai Dịch: 6 lớp, 294 học sinh.
 7. Trường TH Nam Trung Yên: 7 lớp, 280 học sinh.
 8. Trường TH Dịch Vọng A: 9 lớp, 441 học sinh.
 9. Trường TH Dịch Vọng B: 8 lớp, 392 học sinh.
 10. Trường TH Trung Yên: 7 lớp, 350 học sinh.
 11. Trường TH Nguyễn Khả Trạc: 5 lớp, 245 học sinh.
 12. Trường TH An Hòa: 6 lớp, 240 học sinh.
 13. Trường TH Nguyễn Siêu: 9 lớp, 216 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Cầu Giấy