Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Đống Đa năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Đống Đa năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Đống Đa năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Đống Đa năm học 2017 – 2018
 1. Trường TH Kim Liên: 12 lớp, 600 học sinh.
 2. Trường TH Nam Thành Công: 12 lớp, 560 học sinh.
 3. Trường TH Cát Linh: 7 lớp, 350 học sinh.
 4. Trường TH Bế Văn Đàn: 7 lớp, 315 học sinh.
 5. Trường TH Khương Thượng: 6 lớp, 300 học sinh.
 6. Trường TH La Thành: 3 lớp, 120 học sinh.
 7. Trường TH Láng Thượng: 5 lớp, 250 học sinh.
 8. Trường TH Lý Thường Kệt: 5 lớp, 250 học sinh.
 9. Trường TH Phương Liên: 4 lớp, 200 học sinh.
 10. Trường TH Phương Mai: 7 lớp, 350 học sinh.
 11. Trường TH Quang Trung: 5 lớp, 250 học sinh.
 12. Trường TH Tam Khương: 3 lớp, 135 học sinh.
 13. Trường TH Thái Thịnh: 7 lớp, 315 học sinh.
 14. Trường TH Thịnh Hào: 4 lớp, 200 học sinh.
 15. Trường TH Thịnh Quang: 5 lớp, 250 học sinh.
 16. Trường TH Tô Vĩnh Diện: 6 lớp, 300 học sinh.
 17. Trường TH Trung Phụng: 2 lớp, 60 học sinh.
 18. Trường TH Trung Tự: 5 lớp, 225 học sinh.
 19. Trường TH Văn Chương: 6 lớp, 300 học sinh.
 20. Trường TH Nguyễn Văn Huyên: 1 lớp, 30 học sinh.
 21. Trường TH Xã Đàn: 1 lớp, 30 học sinh.
 22. Trường TH Vietkids: 1 lớp, 30 học sinh.
 23. Trường TH Quốc Tế Vip: 1 lớp, 30 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Đống Đa