Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng năm học 2017 – 2018
 1. Trường TH Đoàn Kết: 3 lớp, 120 học sinh.
 2. Trường TH Ngô Quyền: 5 lớp, 225 học sinh.
 3. Trường TH Bà Triệu: 6 lớp, 240 học sinh.
 4. Trường TH Đồng Nhân: 3 lớp, 135 học sinh.
 5. Trường TH Trưng Trắc: 6 lớp, 250 học sinh.
 6. Trường TH Tô Hoàng: 5 lớp, 225 học sinh.
 7. Trường TH Tây Sơn: 5 lớp, 225 học sinh.
 8. Trường TH Thanh Lương: 3 lớp, 120 học sinh.
 9. Trường TH Bạch Mai: 5 lớp, 225 học sinh.
 10. Trường TH Lê Ngọc Hân: 5 lớp, 219 học sinh.
 11. Trường TH Trung Hiền: 4 lớp, 160 học sinh.
 12. Trường TH Lương Yên: 5 lớp, 225 học sinh.
 13. Trường TH Đồng Tâm: 4 lớp, 180 học sinh.
 14. Trường TH Ngô Thì Nhậm: 4 lớp, 180 học sinh.
 15. Trường TH Vĩnh Tuy: 6 lớp, 288 học sinh.
 16. Trường TH Minh Khai: 3 lớp, 120 học sinh.
 17. Trường TH Quỳnh Mai: 6 lớp, 270 học sinh.
 18. Trường TH Lê Văn Tám: 5 lớp, 225 học sinh.
 19. Trường TH Quỳnh Lôi: 4 lớp, 180 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Hai Bà Trưng