Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hoàn Kiếm năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hoàn Kiếm năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hoàn Kiếm năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hoàn Kiếm năm học 2017 – 2018
 1. Trường TH Trưng Vương: 6 lớp, 240 học sinh.
 2. Trường TH Trần Quốc Toản: 6 lớp, 240 học sinh.
 3. Trường TH Quang Trung: 6 lớp, 240 học sinh.
 4. Trường TH Thăng Long: 5 lớp, 200 học sinh.
 5. Trường TH Trần Nhật Duật: 5 lớp, 200 học sinh.
 6. Trường TH Nguyễn Du: 6 lớp, 240 học sinh.
 7. Trường TH Nguyễn Bá Ngọc: 1 lớp, 160 học sinh.
 8. Trường TH Võ Thị Sáu: 4 lớp, 160 học sinh.
 9. Trường TH Phúc Tân: 3 lớp, 90 học sinh.
 10. Trường TH Chương Dương: 4 lớp, 160 học sinh.
 11. Trường TH Hồng Hà: 3 lớp, 120 học sinh.
 12. Trường TH Điện Biên: 4 lớp, 162học sinh.
 13. Trường TH Tràng An: 5 lớp, 200 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Hoàn Kiếm