Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hoàng Mai năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hoàng Mai năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hoàng Mai năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Hoàng Mai năm học 2017 – 2018
 1. Trường TH Tân Mai: 10 lớp, 481 học sinh.
 2. Trường TH Hoàng Liệt: 22 lớp, 1050 học sinh.
 3. Trường TH Tân Định: 13 lớp, 599 học sinh.
 4. Trường TH Mai Động: 8 lớp, 383 học sinh.
 5. Trường TH Giáp Bát: 7 lớp, 322 học sinh.
 6. Trường TH Thanh Trì: 10 lớp, 453 học sinh.
 7. Trường TH Thịnh Liệt: 13 lớp, 586 học sinh.
 8. Trường TH Vĩnh Hưng: 14 lớp, 671 học sinh.
 9. Trường TH Yên Sở: 9 lớp, 398 học sinh.
 10. Trường TH Trần Phú: 5 lớp, 220 học sinh.
 11. Trường TH Định Công: 18 lớp, 865 học sinh.
 12. Trường TH Đại Kim: 6 lớp, 250 học sinh.
 13. Trường TH Đại từ: 10 lớp, 476 học sinh.
 14. Trường TH Hoàng Văn Thụ: 5 lớp, 201 học sinh.
 15. Trường TH Đền Lừ: 8 lớp, 368 học sinh.
 16. Trường TH Lĩnh Nam: 8 lớp, 349 học sinh.
 17. Trường TH Thúy Lĩnh: 4 lớp, 190 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Hoàng Mai