Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Nam Từ Liêm năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Nam Từ Liêm năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Nam Từ Liêm năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Nam Từ Liêm năm học 2017 – 2018

 

 1. Trường TH Mỹ Đình 1: 7 lớp, 280 học sinh.
 2. Trường TH Đại Mỗ: 7 lớp, 350 học sinh.
 3. Trường TH Mễ Trì: 7 lớp, 350 học sinh.
 4. Trường TH Mỹ Đình 2: 6 lớp, 300 học sinh.
 5. Trường TH Phú Đô: 4 lớp, 200 học sinh.
 6. Trường TH Tây Mỗ: 6 lớp, 300 học sinh.
 7. Trường TH Trung Văn: 9 lớp, 468 học sinh.
 8. Trường TH Nam Từ Liêm: 5 lớp, 150 học sinh.
 9. Trường TH Phương Canh: 7 lớp, 385 học sinh.
 10. Trường TH Cầu Diễn 7 lớp, 385 học sinh.
 11. Trường TH Nguyễn Quý Đức: 7 lớp, 281 học sinh.
 12. Trường TH Lý Nam Đế: 5 lớp, 225 học sinh.
 13. Trường TH Đoàn Thị Điểm: 17 lớp, 494 học sinh.
 14. Trường TH Marie Curie: 4 lớp, 200 học sinh.
 15. Trường TH Lê Quý Đôn: 12 lớp, 360 sinh.
 16. Trường TH Lô mô nô xốp: 6 lớp, 180 học sinh.
 17. Trường TH Olympia: 3 lớp, 75 học sinh.
 18. Trường TH Việt Úc Hà Nội: 5 lớp, 150 học sinh.
 19. Trường TH FPT: 4 lớp, 105 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Nam Từ Liêm