Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Thanh Xuân năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Thanh Xuân năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Thanh Xuân năm học 2017 - 2018
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học quận Thanh Xuân năm học 2017 – 2018
 1. Trường TH Đặng Trần Côn: 9 lớp, 459 học sinh.
 2. Trường TH Nhân Chính: 6 lớp, 300 học sinh.
 3. Trường TH Nguyễn Trãi: 9 lớp, 450 học sinh.
 4. Trường TH Thanh Xuân Nam: 6 lớp, 300 học sinh.
 5. Trường TH Hạ Đình: 5 lớp, 250 học sinh.
 6. Trường TH Phan Đình Giót: 5 lớp, 250 học sinh.
 7. Trường TH Thanh Xuân Trung: 6 lớp, 300 học sinh.
 8. Trường TH Khương Đình: 5 lớp, 250 học sinh.
 9. Trường TH Khương Mai: 6 lớp, 300 học sinh.
 10. Trường TH Kim Giang: 5 lớp, 250 học sinh.
 11. Trường TH Phương Liệt: 5 lớp, 250 học sinh.

Nguồn: PGD&ĐT Thanh Xuân