Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk địa lí lớp 10 bao gồm đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ, và bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 10, để giúp các em học tốt môn địa lí, luyện thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk địa lí lớp 10
Giải bài tập sgk địa lí lớp 10

Phần I. Địa lí tự nhiên

Chương I: Bản đồ

 • Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
 • Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
 • Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
 • Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Chương II. Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của trái đất

 • Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
 • Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất – Giải bài tập sgk địa lí lớp 10

Chương III. Cấu trúc của trái đất, các quyển của lớp vỏ địa lí

 • Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
 • Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất
 • Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
 • Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
 • Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
 • Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
 • Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
 • Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
 • Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
 • Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển
 • Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
 • Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật
 • Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Chương IV.  Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

 • Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí
 • Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần II. Địa lí kinh tế – xã hội

Chương V. Địa lí dân cư

 • Dân số và sự gia tăng dân số
 • Cơ cấu dân số – Giải bài tập sgk địa lí lớp 10
 • Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
 • Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Chương VI. Cơ cấu nền kinh tế

 • Cơ cấu nền kinh tế
 • Giải bài tập sgk địa lí lớp 10

Chương VII. Địa lí nông nghiệp

 • Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
 • Địa lí ngành trồng trọt
 • Địa lí ngành chăn nuôi
 • Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Chương VIII. Địa lí công nghiệp

 • Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
 • Địa lí các ngành công nghiệp
 • Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 • Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Chương IX. Địa lí dịch vụ

 • Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
 • Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
 • Địa lí các ngành giao thông vận tải
 • Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma
 • Địa lí ngành thông tin liên lạc
 • Địa lí ngành thương mại

Chương X. Môi trường và sự phát triển bền vững

 • Môi trường và sự phát triển bền vững
 • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com