Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 4. Nội dung bài giải bài tập sgk địa lí lớp 4 bao gồm đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ, và bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 4, để giúp các em học tốt môn địa lí. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Địa Lí 4

II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Địa Lí 4

Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
Bài 4. Trung du Bắc Bộ
Bài 5. Tây Nguyên
Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
Bài 8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)
Bài 9. Thành phố Đà Lạt
Bài 10. Ôn tập – Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền núi và Trung Du

Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ
Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
Bài 13. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
Bài 14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)
Bài 15. Thủ đô Hà Nội
Bài 16. Thành phố Hải Phòng
Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ
Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
Bài 20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo)
Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
Bài 22. Thành phố Cần Thơ
Bài 23. Ôn tập – Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng
Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung
Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung (tiếp theo)
Bài 27. Thành phố Huế
Bài 28. Thành phố Đà Nẵng

Phần 3: Vùng biển Việt Nam

Bài 29. Biển, đảo và quần đảo
Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam
Bài 31. Ôn tập
Bài 32. Ôn tập (tiếp theo)

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 4


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 4!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com