Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 5. Nội dung bài giải bài tập sgk địa lí lớp 5 bao gồm đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ, và bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 5, để giúp các em học tốt môn địa lí. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Địa Lí 5

II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Địa Lí 5

Chương I – Địa lí Việt Nam

Bài 1. Việt Nam đất nước chúng ta
Bài 2. Địa hình và khoáng sản
Bài 3. Khí hậu
Bài 4. Sông ngòi
Bài 5. Vùng biển nước ta
Bài 6. Đất và rừng
Bài 7. Ôn tập
Bài 8. Dân số nước ta
Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư
Bài 10. Nông nghiệp
Bài 11. Lâm nghiệp và thủy sản
Bài 12. Công nghiệp
Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo)
Bài 14. Giao thông vận tải
Bài 15. Thương mại và Du lịch
Bài 16. Ôn tập: Địa lí Việt Nam

Chương II – Địa lí thế giới

Bài 17. Châu Á
Bài 18. Châu Á (tiếp theo)
Bài 19. Các nước láng giềng của Việt Nam
Bài 20. Châu Âu
Bài 21. Một số nước ở Châu Âu
Bài 22. Ôn tập: Châu Á, Châu Âu
Bài 23. Châu Phi
Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)
Bài 25. Châu Mĩ
Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)
Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực
Bài 28. Các đại dương trên thế giới
Bài 29. Ôn tập cuối năm

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 5


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 5!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com