Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 6. Nội dung bài giải bài tập sgk địa lí lớp 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 6, để giúp các em học tốt môn địa lí. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk địa lí lớp 6
Giải bài tập sgk địa lí lớp 6

 • Bài mở đầu

Chương I: Trái đất

 • Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất
 • Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ
 • Bài 3: Tỉ lệ bản đồ – Giải bài tập sgk địa lí lớp 6
 • Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
 • Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
 • Bai 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo đế vẽ sơ đồ lớp học
 • Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
 • Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời
 • Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
 • Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất
 • Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất

Chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...