Học tốt Sinh học 7 – Võ Thị Thu Tuyết, La Thị Thu Cúc