Giải bài 1 2 3 4 5 trang 120 121 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 26. Xicloankan sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 120 121 sgk Hóa Học 11 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


LÍ THUYẾT

1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo

– Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng có công thức chung là CnH2n (n≥3)

– Danh pháp xicloankan đơn vòng: ghép từ xiclo vào tên ankan mạch không phân nhánh có cùng số nguyên tử cacbon.

– Đồng phân cấu tạo gồm các đồng phân về độ lớn (số cạnh) của vòng vị trí nhóm thế trong vòng và các đồng phân mạch nhánh.

– Tính chất vật lí: ở điều kiện thường, xiclopropan và xiclobutan có thể khí; xiclopentan , xiclohexan ở thể lỏng. Các xicloankan nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ và hòa tan được nhiều chất hữu cơ khác.

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thế

Nguyên tử hiđro trong phân tử xicloankan có thể bị thế bởi nguyên tử halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng. Ví dụ:

b) Phản ứng cộng mở vòng

– Xicloankan vòng 3 cạnh tham gia phản ứng cộng mở vòng với H2/(Ni, 80oC), Br2, HBr:

– Xicloankan chỉ tham gia cộng mở vòng với H2/(Ni, 120oC).

– Xicloankan có vòng 5, 6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng trong những điều kiện trên.

c) Phản ứng tách

Các xicloankan bị tách hidro (dehidro hóa) như các ankan.

d) Phản ứng oxi hóa

Xicloankan cháy tỏa nhiều nhiệt, không làm mất màu dung dịch KMnO4

$C_nH_{2n} + \dfrac{{3n}}{2} O_2 \xrightarrow[]{t^0} nCO_2 + nH_2O$


BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 120 121 sgk Hóa Học 11 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 120 hóa 11

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.

C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng

D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

Bài giải:

A. Sai vì một số xicloankan còn có phản ứng thế.

B. Sai vì xicloankan còn có thể tham gia phản ứng cộng mở vòng.

C. Sai vì chỉ có một số xicloankan.

D. Đúng (chỉ có xiclo vòng 3, 4 cạnh mới có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng).

⇒ Đáp án: D.


2. Giải bài 2 trang 120 hóa 11

Khi sục khí xicloankan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

A. Màu dung dịch không đổi.

B. Màu dung dịch đậm lên.

C.Màu dung dịch bị nhạt dần.

D. Màu dung dịch từ không màu chuyển sang màu nâu đỏ.

Bài giải:

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì có hiện tượng màu dung dịch bị nhạt dần vì khí xicloankan (vòng 3 hoặc 4 cạnh sẽ ở thể khí) có phản ứng cộng với dung dịch brom.

⇒ Đáp án: C.


3. Giải bài 3 trang 121 hóa 11

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom.

b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hiđro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

c) Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1

Bài giải:

a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom.

\(△ + Br_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } BrCH_{2}-CH_{2}-CH_{2}Br\)

b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hiđro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

\(△ + H_{2} \xrightarrow[ t^0 ]{ \ \ Ni \ } CH_{3}-CH_{2}-CH_{3}\)

⬠ không phản ứng với $H_2 (Ni, t^o)$

c) Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1


4. Giải bài 4 trang 121 hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt hai khí không màu propan và xiclopropan đựng trong các bình riêng biệt.

Bài giải:

Dùng thuốc thử là dung dịch brom nhận biết được xiclopropan do hiện tương làm mất màu dung dịch brom, propan không làm mất màu dung dịch brom.

Phương trình phản ứng:


5. Giải bài 5 trang 121 hóa 11

Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,0. Lập công thức phân tử của X. Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) minh họa tính chất hóa học của X, biết rằng X tác dụng với H2 (xt Ni) chỉ tạo ra một sản phẩm.

Bài giải:

Gọi xicloankan đơn vòng X là CnH2n (n≥3)

Ta có:

\(\eqalign{
& {M_{{C_n}{H_{2n}}}} = 2.{M_{{N_2}}} = 2.28 = 56 \cr
& \Rightarrow 14n = 56 \Rightarrow n = 4 \Rightarrow {C_4}{H_8} \cr} \)

Vậy X là $C_4H_8$ (xiclobutan)

Do X tác dụng với H2 chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất, vậy X có công thức CT thu gọn :

– Phản ứng thế:

– Phản ứng cộng:

– Phản ứng oxi hóa:

$C_4H_8 + 6O_2 → 4CO_2 + 4H_2O$


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 120 121 sgk Hóa Học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 11 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com