Giải bài 1 2 3 4 5 trang 165 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 54: Polime, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 165 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.


Lý thuyết

I. Khái niệm về polime

1. Polime là gì?

– Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

– Polime được phân thành hai loại chính:

+ Polime thiện nhiên (có sẵn trong tự nhiên): tinh bột, xenlulozơ, tơ tằm, cao su thiên nhiên…

+ Polime tổng hợp (do con người tổng hợp): cao su buna, poli (vinyl clorua)…

2. Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào?

– Phân tử polime được cấu tạo bởi nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Thí dụ: Polieitlen có mắt xích là (–CH2-CH2-)

– Các mắt xích liên kết với nhau tạo thành mạch thẳng hoặc mạch nhánh.

– Các polime thường là chất rắn, không bay hơi.

– Hầu hết các polime không tan trong nước hoặc các dung môi thông thường.

II. Ứng dụng của polime

1. Chất dẻo là gì?

– Chất dẻo là một loại vật liệu chế tạo từ polime và có tính dẻo.

– Thành phần chủ yếu của chất dẻo là polime, có thể có một số chất khác như: chất  hóa dẻo, chất độn, chất phụ gia.

– Chất phụ gia: để tạo màu, tạo mùi, tăng độ bền đối với môi trường.

–  Chất dẻo có nhiều ưu điểm nhẹ, bền, cách điện, cách nhiệt, dễ gia công,…

– Ngày nay chất dẻo đã thay thế kim loại, sành sứ, thủy tinh trong nhiều lĩnh vực.

2. Tơ là gì?

– Tơ là những polime thiên nhiên hay tổng hợp có cấu tạo mạch thẳng và có thể kéo dài thành sợi.

– Tơ được phân thành: tơ thiên nhiên và tơ hóa học. Tơ hóa học được sản xuất với số lượng rất lớn.

3. Cao su là gì?

– Cao su là polime thiên nhiên hay tổng hợp có tính đàn hồi.

– Cao su được phân thành cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.

–  Phổ biến trong cao su tổng hợp là cao su cao su buna.

–  Ưu điểm của cao su là tính đàn hồi, không thấm nước, không thấm khí,…

– Cao su được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 165 sgk Hóa học 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 9 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 5 trang 165 sgk Hóa học 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:


1. Giải bài 1 trang 165 sgk Hóa học 9

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

a) Polime là những chất có phân tử khối lớn.

b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ.

c) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết với nhau tạo nên.

d) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Trả lời:

Câu đúng là Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

⇒ Chọn đáp án: (D).


2. Giải bài 2 trang 165 sgk Hóa học 9

Hãy chọn những từ và cụm từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

a) Polime thường là chất … không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều … trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong thiên nhiên gọi là polime … còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime …

d) Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime … còn tình bột và xenlulozơ là loại polime …

Trả lời:

a) Polime thường là chất rắn không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều không tan trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong thiên nhiên gọi là polime thiên nhiên còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime tổng hợp.

d) Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime tổng hợp còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên.


3. Giải bài 3 trang 165 sgk Hóa học 9

Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó.

Trả lời:

Phân tử polime có cấu tạo mạch thằng: polietilen, poli (vinyl clorua), xenlulozơ.

Phân tử polime có cấu tạo mạch nhánh: tinh bột (aminopectin).


4. Giải bài 4 trang 165 sgk Hóa học 9

Poli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da,… PVC có cấu tạo mạch như sau:

\(\begin{matrix} … – CH_{2} – CH-CH_{2}-CH-CH_{2}-CH-CH_{2}-CH-… \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\)

a) Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC.

b) Mạch phân tử PVC có cấu tạo như thế nào?

c) Làm thế nào để phân biệt được da giả làm bằng PVC và da thật?

Bài giải:

a) Công thức một mắt xích của PVC là:

Gợi ý bài tập SGK Bài 54 Hóa học 9

Công thức chung của PVC:

\(\begin{matrix} … – CH_{2} – CH-CH_{2}-CH-CH_{2}-CH-CH_{2}-CH-… \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\)

b) Mạch phân tử PVC là mạch không nhánh (mạch thẳng).

c) Đốt cháy mỗi mẫu da, nếu có mùi khét là da thật, không có mùi khét là da giả.


5. Giải bài 5 trang 165 sgk Hóa học 9

Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O bằng 1 : 1

Hỏi polime trên thuộc loại nào trong các polime sau: polietilen, poli (vinyl clorua), tinh bột, protein? Tại sao?

Bài giải:

Khi đốt cháy, chỉ thu được CO2 và H2O . Vậy polime đó là polietilen hoặc protein.

Vì \(\frac{n_{CO_{2}}}{n_{H_{2}O}}\) = \(\frac{1}{1}\) ⇒ \(\frac{n_{C}}{n_{H}}\) = \(\frac{1}{2}\)

⇒ Polime đó là polietilen (-CH2 – CH2 – )n.

Không thể là tinh bột (-C6H10O5-)n, vì có tỉ lệ \(\frac{n_{C}}{n_{H}}\) = \(\frac{3}{2}\), cũng không thể là PVC vì chất này khi cháy phải có sinh ra hợp chất chứa clo.

Vậy polime là polietilen.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 165 sgk Hóa học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com