Giải bài 1 2 3 4 trang 147 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 47: Chất béo, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 147 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.


Lý thuyết

I. Chất béo có ở đâu?

Chất béo có trong động vật và thực vật.

II. Chất béo có những tính chất vật lí quan trọng nào?

Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trong dầu hỏa, xăng…

III. Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào?

– Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo .

– Công thức chung của chất béolà: (R-COO)3C3H5.

– Glixerol (glixerin) có công thức cấu tạo sau: Bài 47: Chất béo, viết thu gọn lại là: C3H5(OH)3

– Các axit béo:

C17H35­COOH: axit stearic ;

C17H33­COOH: axit oleic ;

C15H31­COOH: axit panmitic ;…

IV. Chất béo có tính chất hóa học quan trọng nào?

– Chất béo thủy phân nhờ xúc tác axit tạo ra các axit béo và glixerol (phản ứng thủy phân).

(RCOO)3C3H5+3H2O \(\xrightarrow[axit]{t^{0}}\)C3H5(OH)3 + 3RCOOH

– Chất béo thủy phân nhờ xúc tác kiềm tạo ra muối của các axit béo và glixerol (phản ứng xà phòng hóa).

(RCOO)3C3H5+3NaOH \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) C3H5(OH)3 + 3RCOONa

⇒ Xà phòng là hỗn hợp muối natri (hoặc kali) của axit béo .

V. Ứng dụng

– Làm thức ăn cho người và động vật.

– Dùng để sản xuất xà phòng, glixerol.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 147 sgk Hóa học 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 9 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 trang 147 sgk Hóa học 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:


1. Giải bài 1 trang 147 sgk Hóa học 9

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Dầu ăn là este.

B. Dầu ăn là este của glixerol.

C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo.

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.

Trả lời:

Chọn đáp án: (D).


2. Giải bài 2 trang 147 sgk Hóa học 9

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách đặt những từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Chất béo … tan trong nước nhưng … trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng … este trong môi trường … tạo ra … và …

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng … nhưng không phải là phản ứng …

Trả lời:

a) Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra gilxerol và các muối của axit béo.

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không phải là phản ứng xà phòng hóa.


3. Giải bài 3 trang 147 sgk Hóa học 9

Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo:

a) Giặt bằng nước ;

b) Giặt bằng xà phòng ;

c) Tẩy bằng cồn 96o ;

d) Tẩy bằng giấm ;

e) Tẩy bằng xăng.

Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

Trả lời:

Chọn phương án b); c); e) Vì để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hòa tan được dầu nhưng không phá hủy quần áo.

Giấm tuy hòa tan được dầu ăn nhưng phá hủy quần áo nên không dùng được.

Nước không hòa tan được dầu ăn nên cũng không dùng được.


4. Giải bài 4 trang 147 sgk Hóa học 9

Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo.

a) Tính m.

b) Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối trên. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng.

Bài giải:

a) Tính m:

Phản ứng thủy phân chất béo:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3RCOONa

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

mRCOONa = mchất béo + mNaOH – mglixerol

= 8,58 + 1,2 – 0,92 = 8,86 kg.

b) Ta có: mRCOONa chiếm 60% khối lượng xà phòng, suy ra khối lượng xà phòng là:

mxà phòng = \(\frac{8,86.100}{60} = 14,77 (kg) \).


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 147 sgk Hóa học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com