Giải bài 1 2 3 4 trang 160 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 53: Protein, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 160 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.


Lý thuyết

I. Trạng thái thiên nhiên

Protein có trong cơ thể người, động vật và thực vật như lòng trắng trứng, sữa, hạt, tóc, sừng…

II. Thành phần và cấu tạo phân tử

1. Thành phần nguyên tố

Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại.

2. Cấu tạo phân tử

– Protein có phân tử khối rất lớn và có cấu tạo rất phức tạp.

– Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành một “mắt xích” trong phân tử protein.

III. Tính chất

1. Phản ứng thủy phân

Khi đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ, protein bị thủy phân sinh ra các amino axit.

Protein + nước \(\xrightarrow[t^{0}]{axit(bazơ)}\) Hỗn hợp amino axit

2. Sự phân hủy bởi nhiệt

Khi đun nóng mạnh hoặc đốt cháy, protein bị phân hủy tạo thành những chất bay hơi và có mùi khét (giống như tóc, thịt cháy).

3. Sự đông tụ

Khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất (rượu etylic, axit…) xảy ra sự kết tủa hay đông tụ protein, thí dụ đun nóng lòng trắng trứng.

IV. Ứng dụng

Protein là thực phẩm quan trọng của người và động vật.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 160 sgk Hóa học 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 9 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 trang 160 sgk Hóa học 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:


1. Giải bài 1 trang 160 sgk Hóa học 9

Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm:

a) Các protein đều chứa các nguyên tố …

b) Protein có ở…của người, động vật, thực vật như …

c) Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein … tạo ra các aminoaxit.

d) Một số protein … khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa chất.

Trả lời:

a) Các protein đều chứa các nguyên tố cacbon, hiđro, oxi, nitơ.

b) Protein có ở mọi bộ phận cơ thể của người, động vật, thực vật như trứng, thịt, máu, sữa, tóc, sừng, móng, rễ, thân lá, quả, hạt,…

c) Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein thủy phân tạo ra các aminoaxit.

d) Một số protein đông tụ khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa chất.


2. Giải bài 2 trang 160 sgk Hóa học 9

Hãy cho giấm (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích.

Trả lời:

Khi cho giấm hoặc chanh (đều có chứa axit) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành (đều có chứa protein), thì sữa bò và sữa đậu nành bị vón cục, đó là do có sự đông tụ của protein.


3. Giải bài 3 trang 160 sgk Hóa học 9

Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt bằng sợi tơ tằm và một được dệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản để phân biệt chúng.

Trả lời:

Để phân biệt hai mảnh lụa, cách đơn giản nhất là đốt hai mảnh lụa, mảnh nào khi cháy có mùi khét là mảnh dệt từ tơ tằm (có chứa protein), không có mùi khét là mảnh dệt bằng sợi chế từ gỗ bạch đàn (có chứa xenlulozơ).


4. Giải bài 4 trang 160 sgk Hóa học 9

a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách – OH của nhóm -COOH và –H của nhóm – NH2. Hãy viết phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Giữa H2N – R – COOH và CH3 – COOH:

– Giống nhau:

+ Trong phân tử đều chứa nguyên tố $C, H, O$.

+ Trong phân tử đều có nhóm –COOH.

– Khác nhau:

+ Ở amino axit còn có nguyên tố N và phân tử còn có nhóm –NH2.

+ Axit axetic không có nhóm –NH2.

b) Phản ứng giữa hai phân tử axit amino axetic:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 160 sgk Hóa học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com