Giáo trình: Các thuốc chống dị ứng

Giáo trình: Các thuốc chống dị ứng
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Chủ biên:

GS. TSKH Vũ Minh Thục

GS. TS Phạm Văn Thức

Nhà xuất bản Y học Hà Nội – 2013

1. Các thuốc Adrenergic

 • Các thụ thể Adrenergic
 • Điều trị Beta – Adrenergic
 • Các chất đối kháng Anfa – Adrenergic

2. Theophylline

 • Hóa dược học
 • Dược lý học
 • Sinh dược học
 • Sự hấp thụ
 • Sự phân tán
 • Sự chuyển hóa
 • Sự loại thải
 • Xử lý nhiễm độc do Theophylline

3. Các thuốc kháng Histamine

 • Cơ sở phân tử của tác động
 • Cơ chế tác động
 • Hấp thụ, phát tán, chuyển hóa và bài tiết
 • Các tác dụng có hại
 • Các chế phẩm đã có

4. Cromolyn và Nedocromyl

 • Phổ hoạt tính của  Cromolyn và Nedocromyl
 • Các cơ chế tác động của Cromolyn và Nedocromyl
 • Phản vệ da thụ động
 • Sự ức chế các tế bào viêm
 • Hen gây ra bởi gắng sức
 • Sự co thắt phế quản bởi các kích thích không đặc hiệu

5. Các thuốc kháng Cholinergic

 • Các đặc điểm chung của dược học Cholinergic
 • Cơ chế tác động của Cholinergic
 • Hấp thụ, phát tán, chuyển hóa và bài tiết
 • Các tác động lên hệ hô hấp
 • Các tác dụng phụ và chống chỉ định

Nội dung chi tiết Giáo trình Các thuốc chống dị ứng xem trực tiếp và tải tại đây: