Giáo trình Miễn dịch – ĐH Thái Nguyên

Giáo trình Miễn dịch – ĐH Thái Nguyên
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Chủ biên:

Ths. Lâm Văn Tiên

Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội – 2009

 1. Khái niệm về đáp ứng miễn dịch
 2. Cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch
 3. Kháng nguyên
 4. Đáp ứng miễn dịch dịch thể
 5. Tế bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
 6. Hệ thống bổ thể
 7. Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật
 8. Bệnh lý quá mẫn
 9. Thiểu năng miễn dịch
 10. Bệnh lý tự mẫn

Nội dung chi tiết Giáo trình Miễn dịch – ĐH Thái Nguyên xem trực tiếp và tải tại đây:

 • Khái niệm về đáp ứng miễn dịch
 • Cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch
 • Kháng nguyên
 • Đáp ứng miễn dịch dịch thể
 • Tế bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
 • Hệ thống bổ thể
 • Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật
 • Bệnh lý quá mẫn
 • Thiểu năng miễn dịch
 • Bệnh lý tự mẫn
 • Khái niệm về đáp ứng miễn dịch
 • Cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch
 • Kháng nguyên
 • Đáp ứng miễn dịch dịch thể
 • Tế bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
 • Hệ thống bổ thể
 • Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật
 • Bệnh lý quá mẫn
 • Thiểu năng miễn dịch
 • Bệnh lý tự mẫn