HĐTH&TN: Đầu tư kinh doanh sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 6 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài HĐTH&TN: Đầu tư kinh doanh sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


Chủ đề 1

ĐẦU TƯ KINH DOANH

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀII. GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

Tiến trình tổ chức các hoạt động bao gồm: phần chuẩn bị, phần thực hiện, phần tổng kết.

1. Phần chuẩn bị


2. Phần thực hiện

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NHÓM

Ý tưởng bán quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021

– Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Số lượng mua Số lượng bán Lợi nhuận
Hoa 4000 10000 200 190 1 100 000
Bánh kẹo 3000 5000 200 180 300 000

– Kết quả thực tế đạt được:

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Số lượng mua Số lượng bán Lợi nhuận
Hoa 4000 10000 200 180 1 000 000
Bánh kẹo 3000 5000 200 160 200 000

3. Phần tổng kết


III. ĐÁNH GIÁ


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 88 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 96 97 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài HĐTH&TN: Đầu tư kinh doanh sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com