Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa hóa học lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk hóa học lớp 10 bao gồm đầy đủ đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 10. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk hóa học lớp 10
Giải bài tập sgk hóa học lớp 10

Chương 1. Nguyên tử

 • Thành phần nguyên tử
 • Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
 • Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 • Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Cấu hình electron nguyên tử
 • Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

 • Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 • Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học.
 • Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.
 • Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 • Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học.

Chương 3. Liên kết hóa học

 • Liên kết ion – tinh thể ion
 • Liên kết cộng hóa trị
 • Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 • Hóa trị và số oxi hóa
 • Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4. Phản ứng oxi hoá – khử

 • Phản ứng oxi hoá – khử
 • Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
 • Luyện tập: Phản ứng oxi hoá – khử

Chương 5. Nhóm Halogen

 • Khái quát về nhóm halogen
 • Nhóm halogen – giải bài tập sgk hóa học lớp 10
 • Clo – Hóa học lớp 10
 • Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua
 • Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Flo – Brom – Iot
 • Luyện tập: Nhóm halogen

Chương 6. Oxi – Lưu huỳnh

 • Lý thuyết chương oxi – lưu huỳnh
 • Oxi – ozon
 • Lưu huỳnh
 • Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
 • Axit sunfuric – Muối sunfat
 • Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Chương 7. Tốc độ phản ứng hóa học và Cân bằng hóa học

 • Tốc độ phản ứng hóa học
 • Cân bằng hóa học
 • Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk hóa học lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com