Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa hóa học lớp 12. Nội dung bài giải bài tập sgk hóa học lớp 12 bao gồm đầy đủ đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 12, luyện thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk hóa học lớp 12
Giải bài tập sgk hóa học lớp 12

Chương 1. Este, Lipit

 • Este
 • Lipit
 • Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
 • Luyện tập: Este và chất béo

Chương 2. Cacbohiđrat

 • Glucozơ – Hóa lớp 12
 • Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
 • Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat.

Chương 3. Amin, Amino axit và Protein

 • Amin – giải bài tập sgk hóa học lớp 12
 • Amino axit.
 • Peptit và protein.
 • Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein.

Chương 4. Polime và vật liệu Polime

 • Đại cương về polime
 • Vật liệu polime
 • Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

 • Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
 • Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
 • Hợp kim
 • Sự ăn mòn kim loại
 • Điều chế kim loại
 • Luyện tập tính chất của kim loại
 • Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 • Điều chế kim loại

Chương 6. Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm

 • Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 • Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
 • Nhôm và hợp chất của nhôm
 • Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
 • Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng

 • Sắt – giải bài tập sgk hóa học lớp 12
 • Hợp chất của sắt
 • Hợp kim của sắt
 • Crom và hợp chất của Crom
 • Đồng và hợp chất của đồng
 • Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
 • Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
 • Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ

 • Nhận biết một số ion trong dung dịch
 • Nhận biết một số chất khí
 • Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

 • Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
 • Hóa học và vấn đề xã hội
 • Hóa học và vấn đề môi trường

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk hóa học lớp 12!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com