Hóa sinh tổng hợp: Sách, giáo trình, bài giảng và test hóa sinh

Hóa sinh tổng hợp: Sách, giáo trình, bài giảng và test hóa sinh
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

1. Bài giảng hóa sinh ĐH Y Hà Nội

2. Bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

3. Bài giảng hóa sinh Học viện Quân Y

4. Bài giảng hóa sinh ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

5. Bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ, …

6. Hóa sinh lâm sàng

 • Các xét nghiệm chẩn đoán hội chứng vành cấp
 • Chỉ dấu ung thư
 • Chuyên đề ung thư (Tumor markers)
 • Chuyển hóa nước và điện giải
 • Dịch sinh vật
 • Định trình tự chuỗi (DNA Sequencing)

 • Hóa sinh lâm sàng bệnh lý gan mật
 • Hóa sinh lâm sàng các bệnh gan
 • Hóa sinh lâm sàng nội tiết – tuyến giáp
 • Hóa sinh thận – nước tiểu
 • Kiểm tra chất lượng xét nghiệm
 • Một số kiến thức cơ bản của sinh học phân tử
 • PCR (Polymerase Chain Reaction) và các ứng dụng
 • Rối loạn chuyển hóa Lipid 2014
 • Thực tập Hóa sinh lâm sàng sinh học phân tử
 • Xét nghiệm hóa sinh trong hội chứng mạch vành cấp
 • Xét nghiệm phản ứng viêm

7. Một số chỉ số hóa sinh thường gặp

 • Amoniac
 • Calci
 • Cholesterol
 • Creatinine
 • Glucose
 • Transaminaz
 • Triglyceride
 • Chuyển đổi đơn vị

8. Bài thảo luận hóa sinh

 • Acid omega là gì, vai trò của acid omega-3 đối với bệnh tim mạch

 • Acid Omega là gì? Vai trò của omega 3 đối với bệnh tim mạch
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác của enzym và đưa ra ứng dụng trong enzym học lâm sàng
 • Phân tích mối quan hệ giữa trung tâm hoạt động của enzym với cơ chất theo thuyết mô hình cảm ứng không gian
 • Phân tích vai trò của các Nucleotid đối với cơ thể
 • Phân tích vai trò của Cholesterol đối với cơ thể (1)
 • Phân tích vai trò của Cholesterol đối với cơ thể sống
 • Phân tích vai trò của từng loại Lipid tạp đối với cơ thể
 • Ví dụ cụ thể về enzym thuốc nhóm enzym vận chuyển nhóm được sử dụng trên lâm sàng, ý nghĩa của các enzym đó
 • Ý nghĩa các tính chất lý hóa của Protein với cơ thể

9. Trắc nghiệm hóa sinh

10. Tài liệu tham khảo hóa sinh

 • Bài giảng hóa lý dược
 • Giáo trình hóa phân tích
 • Giáo trình Hóa sinh – Y Huế
 • Hóa phân tích – Bộ Y tế
 • Hóa sinh – Bộ Y tế
 • Hóa sinh học – Bộ Y tế
 • Hóa sinh học – Y Dược Hồ Chí Minh
 • Hóa sinh học miễn dịch trong lâm sàng – Y Hà Nội
 • Hóa sinh lâm sàng – Lê Xuân Trường
 • Hóa sinh lâm sàng – Y Hà Nội
 • Hóa sinh lâm sàng – Y Dược Hồ Chí Minh
 • Thực tập Hóa sinh lâm sàng sinh học phân tử
 • Harpers Illustrated Biochemistry( 26th Ed, 2003)