Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt, sách giáo khoa sinh học lớp 7. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.


Lý thuyết

I – Một số giun đất thường gặp

Ngành Giun đốt, ngoài giun đất, còn gặp một sổ đại diện khác có cấu tạo rương tự, sổng trong môi trường nước ngọt và nước mặn (hình 17.1, 2, 3).

II – Đặc điểm chung

Giun đốt thường có cơ quan di chuyển ở hai bên mỗi đốt được gọi là chi bên (hình 17.3). Chi bên cỏ nhiều tơ thích nghi bơi lội trong nước. Giun đốt phân bô ở các môi trường sông khác nhau như : nước mặn. nước ngọt, trong đất, trên cây (vắt), thích nghi với các lôi sông khác nhau như : tự do. định cư. kí sinh, chui rúc trong đất ẩm… Do đó, một số cấu tạo cơ thể bị biến đổi đi như : chi hơn, tơ tiêu giảm, thần kinh giác quan kém phát triển. Nhưng các loài giun đốt vần giữ đầy đủ đặc điểm chung của ngành.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời các câu hỏi sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 59 sgk Sinh học 7

∇ Bổ sung thêm các đại diện giun đốt mà em biết. Thảo luận và chọn cụm từ gợi ý điền vào bảng 1 để thấy rõ sự đa dạng về loài. Lối sống và môi trường sống của giun đốt.

Bảng 1: Đa dạng của ngành Giun đốt

Trả lời:

Bảng 1: Đa dạng của ngành Giun đốt


2. Trả lời câu hỏi trang 60 sgk Sinh học 7

∇ Thảo luận đánh dấu (✓) và nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng

Bảng 2 : Đặc điểm chung của ngành Giun đốt

∇ – Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt.

– Hãy tìm các đại diện giun đốt điền vào chỗ trống cho phù hợp với ý nghĩa thực tiễn của chúng:

+ Làm thức ăn cho người: …………

+ Làm thức ăn cho động vật khác: …………

+ Làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng: ………….

+ Làm màu mỡ đất trồng: ……….

+ Làm thức ăn cho cá:…………

+ Có hại cho động vật và người: ………

Trả lời:

Bảng 2 : Đặc điểm chung của ngành Giun đốt

– Đặc điểm chung của ngành giun đốt:

+ Cơ thể phân đốt

+ Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức)

+ Có hệ tuần hoàn, máu thường đỏ

+ Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc thành cơ thể

+ Hô hấp qua da hay bằng mang

– Vai trò của ngành giun đốt

+ Làm thức ăn cho người: Rươi, sá sùng, hải sâm, …

+ Làm thức ăn cho động vật khác: Giun đất, giun đỏ, …

+ Làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng: Giun đất

+ Làm màu mỡ đất trồng: Giun đất, …

+ Làm thức ăn cho cá: Rươi, sá sùng, …

+ Có hại cho động vật và người: Đỉa, vắt, …

Sau đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7

Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết?

Trả lời:

Một số loài giun đốt thường gặp ở địa phương là: giun ống, giun ít tơ (ở ao hồ), đỉa, giun đỏ, bông thùa (ở đáy bùn), giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng) …


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7

Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?

Trả lời:

– Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, có thể xoang.

– Hệ tiêu hóa hình ống, phân hóa.

– Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ trên thành cơ thể.

– Hô hấp bằng da hay bằng mang.


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7

Vai trò thực tiễn của Giun đốt gặp ở địa phương em?

Trả lời:

Vai trò thực tiễn của giun đốt là:

– Giun đốt cày xới đất làm đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cẩm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

– Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng …) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.

– Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.

– Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.


4. Câu 4 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 17 trang 61 sgk Sinh học 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com