Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 29 trang 98 sgk Sinh học 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp, sách giáo khoa sinh học lớp 7. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 29 trang 98 sgk Sinh học 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.


Lý thuyết

Các đại diện của ngành Chân khớp gặp ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta: dưới nước hay trên cạn, ở ao, hồ, sông hay biển khơi, ở trong lòng đất hay trên không trung, ở sa mạc hay vùng cực. Chúng sống tự do hay kí sinh.

Chân khớp tuy đa dạng, nhưng chúng đều mang những đặc điểm chung nhất của toàn ngành.

I – Đặc điểm chung

Một số đặc điểm của các đại diện ngành Chân khớp:
II – Sự đa dạng ở chân khớp

1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống

Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về cấu tạo cơ thể.

2. Đa dạng về tập tính

Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp chúng rất đa dạng về tập tính.

III – Vai trò thực tiễn

Với số lượng loài lớn, mỗi loài lại thường sinh sản ra số lượng cá thể rất lớn nên Chân khớp có vai trò thực tiễn to lớn về cả 2 mặt: có lợi và có hại.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 29 trang 98 sgk Sinh học 7 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời các câu hỏi sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 96 sgk Sinh học 7

∇ Thảo luận và đánh dấu (✓) vào ô trống ở hình để chọn lấy đặc điểm được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp.

– Hình 29.1: Đặc điểm cấu tạo phần phụ
– Hình 29.2: Cấu tạo cơ quan miệng
– Hình 29.3: Sự phát triển của chân khớp
– Hình 29.4: Lát cắt ngang qua ngực châu chấu
– Hình 29.5: Cấu tạo mắt kép
– Hình 29.6: Tập tính ở kiến

Trả lời:

– Hình 29.1: Đặc điểm cấu tạo phần phụ
– Hình 29.2: Cấu tạo cơ quan miệng
– Hình 29.3: Sự phát triển của chân khớp
– Hình 29.4: Lát cắt ngang qua ngực châu chấu
– Hình 29.5: Cấu tạo mắt kép
– Hình 29.6: Tập tính ở kiến

∇ Đánh dấu (✓) và ghi theo yêu cầu bảng 1 để thấy tính đa dạng trong cấu tạo và môi trường sống của chân khớp.

Bảng 1: Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của Chân khớp

Trả lời:

Bảng 1: Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của Chân khớp


∇ Thảo luận và đánh dấu (✓) vào các ô trống ở bảng 2 chỉ rõ tập tính đặc trưng của từng đại diện (chú ý: Có nhiều tập tính khác nhau ở một đại diện).

Bảng 2: Đa dạng về tập tính

Trả lời:

Bảng 2: Đa dạng về tập tính


2. Trả lời câu hỏi trang 97 sgk Sinh học 7

∇ – Hãy dựa vào kiến thức đã học, liên hệ với thực tiễn thiên nhiên, điền tên một số loài chân khớp và đánh dấu (✓) vào ô trống của bảng 3 cho phù hợp.

– Thảo luận, trao đổi về vai trò của chúng đối với tự nhiên và đời sống con người.

Bảng 3 : Vai trò  của ngành Chân khớp 

Trả lời:

Bảng 3 : Vai trò  của ngành Chân khớp 

– Có lợi:

+ Làm thực phẩm: tôm, cua

+ Thụ phấn cho cây trồng: ong, bướm

+ Xuất khẩu: tôm sú,….

– Có hại:

+ Truyền bệnh: ruồi, muỗi

+ Có hại cho giao thông đường thủy: con sun

→ Số lượng loài lớn, mỗi lần sinh sản nhiều, sinh sản nhanh → có vai trò quan trọng.

Sau đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 29 trang 98 sgk Sinh học 7. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 29 trang 98 sgk Sinh học 7

Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của Chân khớp?

Trả lời:

Những đặc điểm cấu tạo giúp Chân khớp phân bố rộng rãi là :

– Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi với môi trường cạn.

– Chân khớp và phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số chân khớp có cánh thích nghi với đời sống bay.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 29 trang 98 sgk Sinh học 7

Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

Trả lời:

Chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống là nhờ :

– Hệ thần kinh và giác quan phát triển. Đó là trung tâm điều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của Chân khớp.

– Cấu tạo phân hóa phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp chân khớp thích nghi được nhiều môi trường khác nhau.

Ví dụ: chân bơi, chân bò, chân đào bới … phần phụ miệng thích nghi với kiểu nghiền, kiểu hút …thức ăn.


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 29 trang 98 sgk Sinh học 7

Trong số 3 lớp của Chân khớp: Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất ? Cho ví dụ.

Trả lời:

Trong 3 lớp của ngành Chân khớp thì lớp Giáp xác có giá trị thực phẩm lớn nhất là vì hầu hết các loài tôm, cua ở biển và ở nước ngọt đều là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với khối lượng lớn. Nên có một vài vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho con người và xuất khẩu.

Ví dụ: Ngành hải sản mang lại rất nhiều giá trí kinh tế: tôm, cua, …


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 29 trang 98 sgk Sinh học 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com