Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 4. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 4 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 4, để giúp các em học tốt môn lịch sử. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk lịch sử lớp 4
Giải bài tập sgk lịch sử lớp 4

Buổi đầu dựng nước và giữ nước

 • Nước Văn Lang
 • Nước Âu Lạc

Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập

 • Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
 • Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
 • Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
 • Ôn tập – Giải bài tập sgk lịch sử lớp 4

Buổi đầu độc lập

 • Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
 • Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

Nước Đại Việt thời Lý

 • Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
 • Chùa thời Lý – Giải bài tập sgk lịch sử lớp 4
 • Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)

Nước Đại Việt thời Trần

 • Nhà Trần thành lập
 • Nhà Trần và việc đắp đê
 • Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
 • Nước ta cuối thời Trần

Nước Đại Việt buổi đầu thời hậu Lê (Thế kỉ XV)

 • Chiến thắng Chi Lăng
 • Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
 • Trường học thời Hậu Lê
 • Văn học và khoa học thời Hậu Lê
 • Ôn tập (Bài 20)

Nước Đại Việt thế kỉ XVI – XVIII

 • Trịnh – Nguyễn phân tranh
 • Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
 • Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII
 • Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long
 • Quang Trung đại phá quân Thanh
 • Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Buổi đầu thời Nguyễn

 • Nhà Nguyễn thành lập
 • Kinh thành Huế
 • Tổng kết – Giải bài tập sgk lịch sử lớp 4

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 4!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com