Giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 4. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 4 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 4, để giúp các em học tốt môn lịch sử. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Lịch Sử 4

II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Lịch Sử 4

Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

Bài 1. Nước Văn Lang
Bài 2. Nước Âu Lạc

Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
Bài 6. Ôn tập

Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Bài 10. Chùa thời Lý
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)

Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

Bài 12. Nhà Trần thành lập
Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê
Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng
Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
Bài 18. Trường học thời Hậu Lê
Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê
Bài 20. Ôn tập

Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh
Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII
Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long
Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh
Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập
Bài 28. Kinh thành Huế
Bài 29. Tổng kết

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 4


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 4!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com