Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 5. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 5 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 5, để giúp các em học tốt môn lịch sử. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk lịch sử lớp 5
Giải bài tập sgk lịch sử lớp 5

Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

 • “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
 • Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
 • Cuộc phản công ở kinh thành Huế
 • Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
 • Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
 • Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Xô viết Nghệ – Tĩnh
 • Cách mạng mùa thu – Giải bài tập sgk lịch sử lớp 5
 • Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
 • Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

 • Vượt qua tình thế hiểm nghèo
 • “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
 • Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
 • Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950
 • Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới
 • Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
 • Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thống nhất đất nước

 • Nước nhà bị chia cắt
 • Bến Tre đồng khởi
 • Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
 • Đường Trường Sơn
 • Sấm sét đêm giao thừa
 • Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
 • Lễ kí Hiệp định Pa-ri
 • Tiến vào Dinh Độc Lập – Giải bài tập sgk lịch sử lớp 5

Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước

 • Hoàn thành thống nhất đất nước
 • Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
 • Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 5!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com