Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 5. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 5 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 5, để giúp các em học tốt môn lịch sử. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Lịch Sử 5

II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Lịch Sử 5

Chương I – Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

Bài 1. “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Bài 8. Xô viết Nghệ – Tĩnh
Bài 9. Cách mạng mùa thu
Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

Chương II – Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Bài 13. “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
Bài 14: Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950
Bài 16. Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới
Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Chương III – Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thống nhất đất nước

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt
Bài 20. Bến Tre đồng khởi
Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Bài 22. Đường Trường Sơn
Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa
Bài 24. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri
Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Chương IV – Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước

Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước
Bài 28. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 5


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 5!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com