Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 7 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7, để giúp các em học tốt môn lịch sử. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk lịch sử lớp 7
Giải bài tập sgk lịch sử lớp 7

Phần một

Khái quát lịch sử thế giới trung đại


Phần hai

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỉ X)


Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI – XII)


Chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII – XIV)


Chương IV. Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI)


Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII


Chương VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...