Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài tập thực hành của các câu hỏi, bài tập, bài thực hành có trong sách giáo khoa tin học lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk tin học lớp 10 bao gồm đầy đủ đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành để giúp các em học sinh học tốt môn tin học lớp 10. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk tin học lớp 10
Giải bài tập sgk tin học lớp 10

Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học

 • Bài 1: Tin học là một ngành khoa học
 • Bài 2: Thông tin và dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin
 • Bài 3: Giới thiệu về máy tính
 • Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính
 • Bài 4: Bài toán và thuật toán
 • Bài 5: Ngôn ngữ lập trình
 • Bài 6: Giải bài toán trên máy tính
 • Bài 7: Phần mềm máy tính
 • Bài 8: Những ứng dụng của tin học
 • Bài 9: Tin học và xã hội

Chương II: Hệ điều hành

 • Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành
 • Bài 11: Tệp và quản lí tệp
 • Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành
 • Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành
 • Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows
 • Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục
 • Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Chương III: Soạn thảo văn bản

 • Bài 14: Một số khái niệm cơ bản
 • Bài 15: Làm quen với Microsoft Word
 • Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word
 • Bài 16: Định dạng văn bản
 • Bài tập và thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản
 • Bài 17: Một số chức năng khác
 • Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
 • Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
 • Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
 • Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Chương IV: Mạng máy tính và Internet

 • Bài 20: Mạng máy tính – Giải bài tập sgk tin học lớp 10
 • Bài 21: Mạng máy tính toàn cầu Internet
 • Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet
 • Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer
 • Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk tin học lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com