Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài tập thực hành của các câu hỏi, bài tập, bài thực hành có trong sách giáo khoa tin học lớp 12. Nội dung bài giải bài tập sgk tin học lớp 12 bao gồm đầy đủ đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành để giúp các em học sinh học tốt môn tin học lớp 12. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk tin học lớp 12
Giải bài tập sgk tin học lớp 12

Chương I. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

 • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản
 • Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Chương II. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

 • Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access
 • Bài 4. Cấu trúc bảng
 • Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng
 • Bài 6. Biểu mẫu – Giải bài tập sgk tin học lớp 12
 • Bài 8. Truy vấn dữ liệu
 • Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

Chương III. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương IV. Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

 • Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
 • Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk tin học lớp 12!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com