Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài tập thực hành của các câu hỏi, bài tập, bài thực hành có trong sách giáo khoa tin học lớp 9. Nội dung bài giải bài tập sgk tin học lớp 9 bao gồm đầy đủ đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành để giúp các em học sinh học tốt môn tin học lớp 9. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk tin học lớp 9
Giải bài tập sgk tin học lớp 9

Chương I. Mạng máy tính và Internet

 • Bài 1. Từ mạng máy tính đến mạng máy tính
 • Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu internet
 • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
 • Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Chương II. Một số vấn đề xã hội của tin học

 • Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính
 • Bài 6. Tin học và xã hội

Chương III. Phần mềm trình chiếu

 • Bài 7. Phần mềm trình chiếu
 • Bài 8. Bài trình chiếu – Giải bài tập sgk tin học lớp 9
 • Bài 9. Màu sắc trên trang chiếu
 • Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu
 • Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Chương IV. Đa phương tiện

 • Bài 12. Thông tin đa phương tiện
 • Bài 13. Làm quen với phần mềm tạ

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk tin học lớp 9!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com