Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài soạn, tóm tắt, phân tích, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện… đầy đủ các bài văn mẫu hay nhất có trong sách giáo khoa tiếng việt lớp 5. Nội dung bài giải bài tập tiếng Việt lớp 5 bao gồm đầy đủ bài soạn, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện… đầy đủ các bài văn mẫu lớp 5 hay nhất. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. Hướng dẫn Soạn bài Tiếng Việt 5 tập một

Tuần chủ điểm Phân môn Nội dung
1. Việt Nam – Tổ quốc em Tập đọc Thư gửi các học sinh
Chính tả Nghe – viết: Việt Nam thân yêu
Luyện từ và câu Từ đồng nghĩa
Kể chuyện Lý Tự Trọng
Tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
2. Việt Nam – Tổ quốc em Tập đọc Nghìn năm văn hiến
Chính tả Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Sắc màu em yêu
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn Luyện tập làm báo cáo thống kế
3. Việt Nam – Tổ quốc em Tập đọc Lòng dân
Chính tả Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân dân
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Lòng dân (tiếp theo)
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
4. Cánh chim hòa bình Tập đọc Những con sếu bằng giấy
Chính tả Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Luyện từ và câu Từ trái nghĩa
Kể chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
Tập đọc Bài ca về trái đất
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu Luyện tập về từ trái nghĩa
Tập làm văn Tả cảnh (Kiểm tra viết)
5. Cánh chim hòa bình Tập đọc Một chuyên gia máy xúc
Chính tả Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hòa bình
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Ê- mi-li, con…
Tập làm văn Luyện tập làm báo cáo thống kê
Luyện từ và câu Từ đồng âm
Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh
6. Cánh chim hòa bình Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Chính tả Nhớ – viết: Ê-mi-li, con…
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Tập làm văn Luyện tập làm đơn
Luyện từ và câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
7. Con người với thiên nhiên Tập đọc Những người bạn tốt
Chính tả Nghe – viết: Dòng kinh quê hương
Luyện từ và câu Từ nhiều nghĩa
Kể chuyện Cây cỏ nước Nam
Tập đọc Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
8. Con người với thiên nhiên Tập đọc Kì diệu rừng xanh
Chính tả Nghe – viết: Kỳ diệu rừng xanh
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Trước cổng trời
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Tập làm văn Luyện tập văn tả cảnh
9. Con người với thiên nhiên Tập đọc Cái gì quý nhất
Chính tả Nhớ – viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Đất Cà Mau
Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Luyện từ và câu Đại từ
Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận
10. Ôn tập giữa học kì I Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
11. Giữ lấy màu xanh Tập đọc Chuyện một khu vườn nhỏ
Chính tả Nghe – viết: Luật bảo vệ môi trường
Luyện từ và câu Đại từ xưng hô
Kể chuyện Người đi săn và con nai
Tập đọc Tiếng Vọng
Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu Quan hệ từ
Tập làm văn Luyện tập làm đơn
12. Giữ lấy màu xanh Tập đọc Mùa thảo quả
Chính tả Nghe – viết: Mùa thảo quả
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Hành trình của bầy ong
Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả người
Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn Luyện tập tả người
13. Giữ lấy màu xanh Tập đọc Người gác rừng tí hon
Chính tả Nhớ – viết: Hành trình của bầy ong
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Rừng ngập mặn
Tập làm văn Luyện tập tả người
Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn Luyện tập tả người
14. Vì hạnh phúc con người Tập đọc Chuỗi ngọc lam
Chính tả Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam
Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại
Kể chuyện Pa-xtơ và em bé
Tập đọc Hạt gạo làng ta
Tập làm văn Làm biên bản cuộc họp
Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại
Tập làm văn Luyện tập làm biên bản cuộc họp
15. Vì hạnh phúc con người Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Chính tả Nghe – viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Về ngôi nhà đang xây
Tập làm văn Luyện tập tả người
Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
Tập làm văn Luyện tập tả người
16. Vì hạnh phúc con người Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền
Chính tả Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây
Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Thầy cúng đi viện
Tập làm văn Tả người
Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc
17. Vì hạnh phúc con người Tập đọc Ngu Công xã Trịnh Tường
Chính tả Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con
Luyện từ và câu Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất
Tập làm văn Ôn tập về viết đơn
Luyện từ và câu Ôn tập về câu
Tập làm văn Trả bài văn tả người
18. Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8

2. Hướng dẫn Soạn bài Tiếng Việt 5 tập hai

Tuần chủ điểm Phân môn Nội dung
19. Người công dân Tập đọc Người công dân số Một
Chính tả Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
Luyện từ và câu Câu ghép
Kể chuyện Chiếc đồng hồ
Tập đọc Người công dân số Một (tiếp theo)
Tập làm văn Luyện tập tả người
Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép
Tập làm văn Luyện tập tả người
20. Người công dân Tập đọc Thái sư Trần Thủ Độ
Chính tả Nghe – viết: Cánh cam lạc mẹ
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng
Tập làm văn Tả người
Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn Lập chương trình hoạt động
21. Người công dân Tập đọc Trí dũng song toàn
Chính tả Nghe – viết: Trí dũng song toàn
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Tiếng rao đêm
Tập làm văn Lập chương trình hoạt động
Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn Trả bài văn tả người
22. Vì cuộc sống thanh bình Tập đọc Lập làng giữ biển
Chính tả Nghe – viết: Hà Nội
Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Kể chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng
Tập đọc Cao Bằng
Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện
Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn Kể chuyện (Kiểm tra viết)
23. Vì cuộc sống thanh bình Tập đọc Phân xử tài tình
Chính tả Nghe – viết: Cao Bằng
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trật từ – An ninh
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Chú đi tuần
Tập làm văn Lập chương trình hoạt động
Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn Trả bài văn kể chuyện
24. Vì cuộc sống thanh bình Tập đọc Luật tục xưa của người Ê – đê
Chính tả Nghe – viết: Núi non hùng vĩ
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Hộp thư mật
Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật
Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật
25. Nhớ nguồn Tập đọc Phong cảnh đền Hùng
Chính tả Nghe – viết: Ai là thủy tổ loài người?
Luyện từ và câu Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
Kể chuyện Vì muôn dân
Tập đọc Cửa sông
Tập làm văn Tả đồ vật
Luyện từ và câu Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
Tập làm văn Tập viết đoạn đối thoại
26. Nhớ nguồn Tập đọc Nghĩa thầy trò
Chính tả Nghe – viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Tập làm văn Tập viết đối thoại
Luyện từ và câu Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
Tập làm văn Trả bài văn tả đồ vật
27. Nhớ nguồn Tập đọc Tranh làng Hồ
Chính tả Nhớ – viết: Cửa sông
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Đất nước
Tập làm văn Ôn tập về tả cây cối
Luyện từ và câu Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
Tập làm văn Tả cây cối
28. Ôn tập giữa học kì II Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
29. Nam và nữ Tập đọc Một vụ đắm tàu
Chính tả Nghe – viết: Đất nước
Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu
Kể chuyện Lớp trưởng lớp tôi
Tập đọc Con gái
Tập làm văn Tập viết đoạn đối thoại
Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu
Tập làm văn Trả bài văn tả cây cối
30. Nam và nữ Tập đọc Thuần phục sư tử
Chính tả Nghe – viết: Cô gái của tương lai
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Tà áo dài Việt Nam
Tập làm văn Ôn tập về tả con vật
Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu
Tập làm văn Tả con vật
31. Nam và nữ Tập đọc Công việc đầu tiên
Chính tả Nghe – viết: Tà áo dài Việt Nam
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Bầm ơi
Tập làm văn Ôn tập về tả cảnh
Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu
Tập làm văn Ôn tập về tả cảnh
32. Những chủ nhân tương lai Tập đọc Út Vịnh
Chính tả Nghe – viết: Bầm ơi
Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Kể chuyện Nhà vô địch
Tập đọc Những cánh buồm
Tập làm văn Trả bài văn tả con vật
Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
Tập làm văn Tả cảnh
33. Những chủ nhân tương lai Tập đọc Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chính tả Nghe – viết: Trong lời mẹ hát
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trẻ em
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc Sang năm con lên bảy
Tập làm văn Ôn tập về tả người
Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
Tập làm văn Tả người (Kiểm tra viết)
34. Những chủ nhân tương lai Tập đọc Lớp học trên đường
Chính tả Nghe – viết: Sang năm con lên bảy
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ em
Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
Tập làm văn Trả bài văn tả người
35. Ôn tập cuối học kì II Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập tiếng Việt lớp 5!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com